spendera ttid

Kanske du har hört att spendera tid är en ful angli­cism som vi bör undvika. Men vi har spenderat tid på svenska åtmin­stone sen 1700-talet.

I sammanhang där språk disku­teras brukar spendera tid vara ett av de uttryck som ständigt åter­kommer – det ses som en modern på­verkan av engelskan som vi borde und­vika efter­som det bara är pengar man kan spendera.

Spendera tid är dock varken något särskilt modernt uttryck eller en direkt på­verkan från engelskan.

Ordet spendera i betydel­sen betala ut har vi lånat in från tyska spendieren, från latinets expendere – betala ut. Det har använts i svenska åtmin­stone sedan 1613, och i den histo­riska ord­boken SAOB finns det flera exempel från 1700-talet där det används i betydel­sen om tid.

Det exempel som ordboks­artikeln tar upp för spendera med av­seende på tid är intressant nog en över­sättning, men i det engelska originalet stod det inte spent time utan set apart:

Alla wäl in­rättade Hus­håld, som spendera en tima eller något mera om dagen, antingen at dricka Thé eller äta Frukost. (1735)

Att just ordet spendera inte skulle gå att använda om tid är inte heller logiskt med tanke på hur många andra penga­relaterade ord vi använder om tid utan att särskilt många irriterar sig – vi

  • investerar tid
  • slösar tid
  • satsar tid på något
  • sparar tid
  • vinner tid
  • förlorar tid
  • stjäl tid från något annat.

Det här rör sig istället om en så kallad inlärd irrita­tion, att man har lärt sig att det skulle vara fel fast det inte är det.

Att många irriterar sig på just spendera tid och inte slösa, investera, vinna eller stjäla tid kan bero på att det i över­satt text lite för ofta används på ett sätt som inte är idioma­tiskt. Men det blir inte mindre översättnings­svenska om du över­sätter spent time med till­bringa tid – för till­bringa är inget ord vi använder särskilt ofta i svenska (utom i över­satt text).

Istället bör du skriva om till hur vi van­ligen uttrycker oss på svenska:

  • Jag spenderade/till­bringade semestern på Got­land. > Jag var på Got­land på semestern.
  • Spendera/till­bringa inte hela natten med att läsa skriv­tips. > Sitt inte uppe och läs skriv­tips hela natten.
  • Hur mycket tid spenderar/till­bringar du på att träna? > Hur mycket tränar du?

Fler snabba skrivtips om segslitna språkfrågor

Från Evas språkblogg

Mer om att spendera tid

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: