Om Evas skrivskola

Det här är en skrivskola för dig som skriver i arbetet, antagligen som egenföretagare eller på ett mindre företag där du behöver producera egen text, till exempelvis nyhetsbrev, webbsidor, blogginlägg och liknande. Eller så kanske du producerar liknande texter för en förening eller en myndighet.

Antagligen har du ingen eftergymnasial utbildning i skrivande, och den skrivundervisning du fick i skolan förberedde dig inte på yrkesmässigt skrivande. Förutom att svensk skola länge inte hängde med i skrivforskningen har samhällsförändringarna varit stora de senaste decennierna.

Men vi lever idag i ett textbaserat samhälle där allt fler förväntas skriva allt mer.

Det gäller inte minst oss som driver eget. Möjligheterna att marknadsföra oss och vår verksamhet till låga kostnader är idag stora – men det handlar väldigt ofta om att producera text. Och i den här skrivskolan får du lära dig att skriva så att dina texter blir lästa.

Skrivskolans kurser är helt webbaserade så att du kan göra dem när och var du vill. Köper du till personlig coachning sker den via e-post, så att du inte behöver passa tider eller ta dig till platser.

Alla mina kurser och skrivtips bygger på vetenskaplig grund och min långa erfarenhet av att producera och granska text.

Porträttbild på Eva Sahlström, egenföretagare som driver Evas skrivskola

Om Eva

Jag som driver Evas skrivskola heter Eva Sahlström. Jag har jobbat som journalist sedan 1994 och har sedan dess yrkesmässigt skrivit egna texter eller redigerat/korrekturläst andras. 2010 började jag komplettera min tidigare högskoleutbildning genom att vidareutbilda mig inom språkrådgivning, och 2015 blev jag examinerad språkrådgivare.

Eftersom jag själv har varit egenföretagare sedan 1998 är jag väl insatt i egenföretagandets villkor, och jag är själv i allra högsta grad delaktig i den stora omvälvande förändring som informationssamhället innebär för oss egenföretagare. Jag satsar därför på att göra kurser som du ska kunna göra var och när du vill, till ett rimligt pris.

Miljöpolicy

Jag strävar efter att mitt företag ska belasta miljön så lite som möjligt. Mina kurser och föreläsningar är oftast digitala, och coachning sker oftast på distans vilket drar ner transporter och lokalbehov. I min utbildning ingår också träning i att arbeta digitalt.

Vill du läsa min fulla miljöpolicy finns den på sajten för mina övriga tjänster.