Aktuell status
Ej anmäld
Pris
700,00 kr
Kom igång

Skriv texter som når fram till dina läsare!

I den här kursen får du lära dig att skriva processorienterat. Du får en effektiv arbetsordning som hjälper dig att skriva så att dina mottagare vill läsa dina text, förstår den och vill läsa din nästa text.

Dessutom lär du dig hur du undviker skrivkramp genom att planera din text innan du börjar själva skrivandet, och sedan skriva flera utkast som du finslipar allt eftersom.

Kursmaterialet består av en blandning av filmer, texter, interaktiva inslag, självtester och uppdrag.

Du har tillgång till kursen dygnet runt i sex månaders tid. Kursen är en ren självstudiekurs, så ingen individuell coachning ingår.

Däremot kan den köpas med grupplicens, vilket är lämpligt om ni är en grupp som skriver och vill ge varandra textrespons under skrivprocessens gång.

I kursen ingår min bok Vanliga korrekturfel samt bonuskursen Lär dig hantera Word.

Skriv texter som når fram-logotyp

700,00 kr ex moms

KURSINNEHÅLL

Expandera alla