Svara på frågorna genom att kryssa för det du känner att du ligger närmast. När du har gjort testet får du resultatet: låga poäng indikerar att du tycker att det är svårt att skriva och känner stort motstånd, höga poäng att du tycker att det är lätt och roligt.