Om Skriv texter som når fram

Skriver du texter i arbetet? Tycker du att det är svårt att skriva? Tar det lång tid? Känns det som att mottagarna inte förstår vad du vill ha sagt?

I den här kursen får du lära dig att skriva processorienterat. Du lägger upp ditt skrivande så att du klargör varför du skriver texten, vem du riktar dig till och vilken slags text det är innan du börjar själva skrivandet.

Det är nämligen det absolut viktigaste om du vill skriva en text som blir läst och begripen.

Sedan skriver du flera utkast där du reflekterar mellan varje utkast – eller tar hjälp av någon annan som kan ge dig respons, till exempel om ni är en grupp som gör kursen.

Med lite träning kommer ditt skrivande att kännas enklare och roligare, det kommer att gå snabbare och dina mottagare förstår vad du vill säga dem.

Det du lär dig i den här kursen har du användning för oavsett vilken typ av text du ska skriva, med undantag av skönlitteratur.

Kursen tar upp hela skrivprocessen, från att du lägger upp textens stora drag till att du finputsar slutversionen med korrekturläsning. Tanken är att du på kort tid ska få ett helhetsgrepp om hur du bör tänka för att skriva texter som blir lästa.

Beroende på intresse kan du vilja gå mer på djupet med något moment, och då kan du gärna komplettera med en annan kurs jag har (eller är på gång att ge ut).

Kursen är en ren självstudiekurs utan coachning. Men den kan med fördel köpas med grupplicens, så kan ni hjälpa varandra med att ge textrespons. 

Skriv texter som når fram-logotyp

Den här kursen kan du köpa grupplicens till, om ni är flera som vill göra en kurs och vill ha rabatt.

Sagt om kursen

“Denna kurs ger en bra grund att ha med sig i skrivandet. Den är tydlig, ger upprepning så att det är lätt att komma ihåg och tid för reflektion. “

Annika Bravell

Det här ingår

  • 5 steg – från hur du gör klart för dig vad, för vem och varför du ska skriva, till hur du putsar upp din färdiga text till full glans med korrekturläsning.
  • Rutiner som förenklar – du får en arbetsordning som du kan följa varje gång du ska skriva en text så att du lägger fokus på rätt nivå vid rätt tidpunkt i skrivprocessen.
  • Uppdrag – i varje avsnitt får du ett uppdrag som tränar dig i att jobba i rätt ordning när du skriver.
  • Reflektionsövningar – i många av avsnitten får du göra interaktiva inslag och självtester för att reflektera över ditt skrivande
  • Kvalificerade tips om vanligt förekommande korrekturfel – min bok Vanliga korrekturfel ingår i kursen.
  • Checklista för korrektur – du får två checklistor, en för textkorrektur respektive en för sidkorrektur, som du kan använda när du finputsar din text.
  • Ordlista – alla termer samlade om det är något du inte förstår.
  • Språkliga hjälpmedel – du får en lista med de hjälpmedel du kan använda för att skriva språkligt korrekta texter.
omslag Vanliga korrekturfel

Tjuvkika på kursen

Kursens introduktionskapitel, med de fem första avsnitten, ligger öppet så du kan få en första introduktion till vad processkrivning är. Du ser kursens upplägg och vad du behöver för att göra kursen.

Grupplicenser

Den här kursen kan du köpa grupplicens till, om ni är flera som vill göra en kurs och vill ha rabatt.

Bonus

När du köper en kurs på Evas skrivskola får du ytterligare en kurs som bonus: Lär dig hantera Word.

Frågor

Om du undrar över något, börja med att kolla in Vanliga frågor. Hittar du inte svaret där, mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se.

Pris

Moms tillkommer med 25 procent för kurser.

Det här är en självstudiekurs. Du får tillgång till den så fort du har betalat den och har sedan tillgång dygnet runt i sex månader. Övriga villkor, se Användarvillkoren. 

700,00 kr ex moms