Om Språkriktigheter

Får du klagomål på ditt språk? Känner du dig osäker på de mest debatterade språkfrågorna? Vill du vara säker på att dina texter följer språkvårdens rekommendationer?

Språkriktigheter är tre kortkurser om varsin het språkfråga:

  • De eller dem eller dom?
  • Sin eller deras?
  • Var eller vart?

De här tre frågorna är de som brukar diskuteras mest, som flest frågar om och som inte minst väcker mycket irritation.

Att dessa pronomen och adverb väcker så starka känslor handlar till stor del om språklig utveckling – ett levande språk är alltid under utveckling. Eftersom utvecklingen drivs av de unga språkanvändarna tycker ofta de lite äldre att de gör fel som inte följer de rekommendationer de fick lära sig i skolan.

Men det handlar också om att det inte alltid är så lätt att veta vilket ord du ska välja.

Två av de här språkfrågorna handlar om särdrag för svenskan som många andra språk inte har – och när det gäller var eller vart skiljer sig även flera dialekter från standardsvenskan.

I de här kurserna får du lära dig vad som anses korrekt i standardsvenska i ett gediget teoretiskt kapitel, inklusive en uppfräschning av skolans grammatiklektioner. Känner du att du har koll på grammatiken kan du hoppa över det avsnittet.

Sedan följer ett praktiskt kapitel där du får träna på att göra rätt med en mängd interaktiva övningar.

När du har gjort kurserna vet du vad som är korrekt språkbruk när det gäller de här tre heta språkfrågorna. Du har fått en förståelse för varför det är svårt för många och när det är viktigt att du följer språkvårdens rekommendationer.

Kurserna är rena självstudiekurser utan coachning.

Sagt om kurserna

Språkriktigheter är rykande nya kurser som ännu inte har hunnit få några omdömen.

Det här ingår

  • 2 steg – ett teoretiskt kapitel som ger dig verktygen att göra rätt, ett praktiskt kapitel där du tränar dina nya kunskaper.
  • Grammatiken du behöver – teorikapitlet inleds med en genomgång av den grammatik du behöver kunna för att förstå hur du ska göra för att det ska bli rätt.
  • Grundreglerna – du lär dig grunden som gör att du kommer att få till rätt ord vid de allra flesta tillfällena.
  • Knepigheterna – du får inblick i när grundreglerna inte håller, eller när de kan tolkas olika, samt får råd om hur du ska tänka när du tvekar.
  • Mängdträning – det praktiska kapitlet innehåller många interaktiva övningar där du repeterar det du har lärt dig
  • Personlighetstest – den avslutande interaktiva övningen är ett personlighetstest som ger dig en lite lättsammare vinkel på kursens språkfråga.
  • Ordlista – alla termer samlade om det är något du inte förstår.
om språkriktigheter

Tjuvkika på kurserna

Kursernas introduktionskapitel ligger öppna så du kan få en första introduktion till dem. Du ser kursens upplägg och vad du behöver för att göra kursen.

Bonus

När du köper en kurs på Evas skrivskola får du ytterligare en kurs som bonus: Lär dig hantera Word.

Frågor

Om du undrar över något, börja med att kolla in Vanliga frågor. Hittar du inte svaret där, mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se.

Pris

Moms tillkommer med 25 procent för kurser.

Det här är självstudiekurser. Du får tillgång till dem så fort du har betalat dem och har sedan tillgång dygnet runt i sex månader. Övriga villkor, se Användarvillkoren.

Du köper de här tre kurserna antingen som enstaka kurser eller som ett paket, Språkriktighter, med alla tre kurser till priset av två. 

Språkriktigheter-logotyp

80,00 kr ex moms

Språkriktigheter de eller dem eller dom-logotyp

40,00 kr ex moms

Sin eller deras-logotyp

40,00 kr ex moms

Var eller vart-logotyp

40,00 kr ex moms