Få bok om meningsbyggen!

Skrivkurser online

För dig som skriver i arbetet

Här kan du köpa webb­kurser som hjälper dig att skriva i arbetet, eller att skriva andra typer av bruks­prosa (texter som inte är skön­litterära).

Alla kurserna är till­gäng­liga dygnet runt, så du kan göra dem var och när du vill så länge du har en internet­uppkoppling.

Du får tillgång till kurserna så fort du har betalat dem och kan sedan göra dem på din dator, din surf­platta eller din mobil helt i din egen takt. Undan­taget är kursen Digitalisera ditt textarbete som är en 30-dagars­utmaning där du får till­gång till en ut­maning per dag.

Tillgången till kurserna gäller i sex månader. Det är framför allt för att du ska veta att du har god tid på dig innan jag gör några större för­ändringar eller tar bort kursen helt. Har du inte hunnit göra kursen inom sex månader kan du kon­takta mig för för­läng­ning på kontakt@evasskrivskola.se.

Kursen Lär dig hantera Word är en samling av det material jag har produ­cerat om Word på andra platser. Det är en kurs du får som bonus när du betalar för en av de andra kurserna – men den kan även köpas separat. Efter­som den är tänkt som komple­ment till de övriga skriv­kurserna och jag fyller på den allt efter­som jag produ­cerar nytt material har du livs­tids tillgång till den. Om jag tar bort den säger jag till i god tid innan.

Vissa av kurserna kan du köpa grupplicens till, om ni är flera som vill göra en kurs och vill ha rabatt.

Ångerrätten gäller inte på digitalt innehåll som webbkurser. Därför är alla kursers första del öppen.

Webbkurser

Moms tillkommer med 25 procent för kurser.

Skriv texter som når fram-logotyp

Skriv texter som når fram

En steg-för-steg-utbildning där du lär dig skriva texter som blir lästa.

700,00 kr ex moms

Kort om korrektur-logotyp

Kort om korrektur

En kurs där du lär dig effektiva arbetsmetoder för korrekturläsning.

500,00 kr ex moms

Lär dig hantera Word-logotyp

Lär dig hantera Word

För dig som vill arbeta effektivt i Word. Ingår som bonus om du köper en annan kurs av mig.

100,00 kr ex moms

digitalisera ditt textarbete

Digitalisera ditt textarbete

En gratiskurs för dig som vill arbeta platsoberoende med text.

Gratis

Språkriktigheter-logotyp

Språkriktigheter – 3 kortkurser

Paket med 3 språk­­riktig­hets­kurser: De eller dem? – Sin eller deras? – Var eller vart?

80,00 kr ex moms

Språkriktigheter de eller dem eller dom-logotyp

De eller dem eller dom?

Lär dig den korrekta användningen av de eller dem eller dom.

40,00 kr ex moms

Sin eller deras-logotyp

Sin eller deras?

Lär dig den korrekta användningen av sin eller deras.

40,00 kr ex moms

Var eller vart-logotyp

Var eller vart?

Lär dig den korrekta användningen av var eller vart.

40,00 kr ex moms

Mina kurser på Moderskeppet

Du får tillgång till de här kurserna genom att bli medlem på Moderskeppet.

Skriv för att engagera

Skriv för att engagera

Lär dig skriva texter som fångar läsaren genom att anpassa texten till din mottagare.

Korrekturflöde med Adobe Acrobat

Korrekturflöde med Adobe Acrobat

Lär dig att läsa digitalt sidkorrektur i en pdf.