Om Kort om korrektur

Skriver du texter i arbetet som du behöver korrekturläsa? Hjälper du kolleger eller vänner med att läsa korrektur på deras texter? Rena skrivfel som missade bokstäver eller glömda ord kan de flesta hitta, men korrekturläsning är mycket mer än det.

Den här kursen ger dig en förståelse för vad korrekturläsning är, varför det är viktigt att korrekturläsa texten och hur du gör det på bästa sätt. Det är bra både för dig som vill sköta korrekturet helt på egen hand och för dig som lämnar bort det till ett proffs.

Förutom arbetsmetoderna för korrekturläsning får du tips om de vanligaste korrekturfelen och vilka hjälpmedel du kan använda när du stöter på frågor.

Däremot får du inte den språkliga kompetens du behöver för att kunna läsa korrek­tur professionellt – det kräver betydligt mer än en kortkurs. Men du kommer i alla fall att kunna klara korrekturet så pass bra att en professionell korrekturläsare kan fokusera på de språkliga fel du inte klarar själv. För korrektur behöver man läsa flera gånger – i kursen kommer du att lära dig varför!

Delar av den här kursen finns utlagda gratis på andra ställen, som blogginlägg eller instruktionsfilmer. Men det är bara här du får helheten. Eftersom en del av kursmaterialet finns tillgängligt i andra kanaler är priset för kursen lägre än för en kurs med helt unikt material.

Kursen är en ren självstudiekurs utan coachning. 

skrivkurser online –Kort om korrektur

Sagt om kursen

“En lagom lång grundläggande kurs med många bra tips. Passar både nybörjaren och den något mer erfarne korrekturläsaren/skribenten. Pedagogiskt upplagd och lätt att navigera igenom.”

Astrid Ahlberg

Det här ingår

  • 5 steg – från att du lär dig om varför du bör läsa korrektur och hur du bör förbereda texten till hur du gör rent praktiskt.
  • Rutiner som förenklar – du får en arbetsordning som du kan följa varje gång du läser korrektur.
  • Uppdrag – i varje avsnitt får du ett eller flera uppdrag som tränar dig till att bli en bättre korrekturläsare.
  • Digitalt korrektur – du lär dig att läsa korrektur som man gör det idag – digitalt.
  • Kvalificerade tips om vanligt förekommande fel – min bok Vanliga korrekturfel ingår i kursen.
  • Språkliga hjälpmedel – du får en lista med de hjälpmedel du behöver för din korrekturläsning.
Logotyp, röd cirkel med penna i vita konturer

Tjuvkika på kursen

Kursens introduktionskapitel, med de fyra första avsnitten, ligger öppet så du kan få en första introduktion till vad korrektur är och du ser vad du behöver för att göra kursen.

Frågor

Om du undrar över något, börja med att kolla in Vanliga frågor. Hittar du inte svaret där, mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se.

Pris

Denna självstudiekurs kostar 300 kr exklusive moms, 375 kr inklusive moms. Du får tillgång till den så fort du har betalat den och har sedan tillgång dygnet runt i sex månader. Övriga villkor, se Användarvillkoren. 

300,00 kr ex. moms