Om Kort om korrektur

Skriver du texter i arbetet som du behöver korrekturläsa? Läser du korrektur på andras texter? Då vill du säkert veta hur du gör det bäst.

Rena skrivfel som missade bokstäver eller glömda ord kan de flesta hitta, men korrekturläsning är mycket mer än det. Den här kursen ger dig en förståelse för vad korrekturläsning är, varför det är viktigt att korrekturläsa texten och hur du gör det på ett effektivt sätt.

Det är bra både för dig som vill sköta korrekturet helt på egen hand och för dig som lämnar bort det till ett proffs.

Förutom arbetsmetoderna för korrekturläsning får du tips om de vanligaste korrekturfelen och vilka hjälpmedel du kan använda när du stöter på frågor.

Däremot får du inte den språkliga kompetens du behöver för att kunna läsa korrek­tur professionellt – det kräver betydligt mer än en kortkurs. Men du kommer i alla fall att kunna klara korrekturet så pass bra att en professionell korrekturläsare kan fokusera på de språkliga fel du inte klarar själv. För korrektur behöver man läsa flera gånger – i kursen lär du dig varför!

Delar av den här kursen finns utlagda gratis på andra ställen, som blogginlägg eller instruktionsfilmer. Därför är priset för kursen något lägre än för en kurs med helt unikt material.

Kursen är en ren självstudiekurs utan coachning. 

Kort om korrektur-logotyp

Den här kursen kan du köpa grupplicens till, om ni är flera som vill göra en kurs och vill ha rabatt.

Sagt om kursen

“En lagom lång grundläggande kurs med många bra tips. Passar både nybörjaren och den något mer erfarne korrekturläsaren/skribenten. Pedagogiskt upplagd och lätt att navigera igenom.”

Astrid Ahlberg

“Jag genomförde nyligen Kort om korrektur och vill tacka så mycket för ett riktigt bra innehåll! Jag lärde mig otroligt mycket och fick verkligen upp ögonen för korrekturläsning än mer.”

Pernilla Hult Jonsson

“Det bästa med kursen är att den ger en bra grund och det är lätt att ta till sig informationen. Jag gillar alla korta och tydliga videos, och alla smarta och enkla tips. “

Annika Bravell

Det här ingår

  • 5 steg – från att du lär dig om varför du bör läsa korrektur och hur du bör förbereda texten till hur du gör rent praktiskt.
  • Rutiner som förenklar – du får en arbetsordning som du kan följa varje gång du läser korrektur.
  • Uppdrag – i varje avsnitt får du ett eller flera uppdrag som tränar dig till att bli en bättre korrekturläsare.
  • Reflektionsövningar – varje kapitel avslutas med interaktiva inslag och självtester där du får reflektera över vad du har lärt dig.
  • Digitalt korrektur – du lär dig att läsa korrektur som man gör det idag – digitalt.
  • Kvalificerade tips om vanligt förekommande fel – min bok Vanliga korrekturfel ingår i kursen.
  • Checklista för korrektur – du får två checklistor, en för textkorrektur respektive en för sidkorrektur, som du kan använda när du finputsar din text.
  • Ordlista – alla termer samlade om det är något du inte förstår.
  • Språkliga hjälpmedel – du får en lista med de hjälpmedel du behöver för din korrekturläsning.
omslag Vanliga korrekturfel

Tjuvkika på kursen

Kursens introduktionskapitel, med de fyra första avsnitten, ligger öppet så du kan få en första introduktion till vad korrektur är och du ser vad du behöver för att göra kursen.

Grupplicenser

Den här kursen kan du köpa grupplicens till, om ni är flera som vill göra en kurs och vill ha rabatt.

Bonus

När du köper en kurs på Evas skrivskola får du ytterligare en kurs som bonus: Lär dig hantera Word.

Frågor

Om du undrar över något, börja med att kolla in Vanliga frågor. Hittar du inte svaret där, mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se.

Pris

Moms tillkommer med 25 procent för kurser.

Det här är en självstudiekurs. Du får tillgång till den så fort du har betalat den och har sedan tillgång dygnet runt i sex månader. Övriga villkor, se Användarvillkoren. 

500,00 kr ex moms