Grupplicenser

Vill du ge alla dina anställda tillgång till en kurs? Eller är ni en kompisgrupp som delar skrivintresset? Då kan du köpa en grupplicens till vissa kurser.

Om du vill köpa en kurs till fler personer än dig själv kan du köpa en grupplicens. 

Du väljer själv hur många deltagare gruppen ska ha och vilka kurser som ska ingå. Med minst tre deltagare får du rabatt på kursavgifterna, mer rabatt ju fler deltagare (upp till femton).

När gruppen är skapad får ni en egen gruppsida som du hittar på Mina sidor/Mina grupper. Du som gruppledare har även tillgång till en sida för gruppadmininstration. Där kan du lägga till deltagare, mejla deltagarna, se deras kursförlopp och utse fler gruppledare.

Du kan också köpa till fler platser respektive kurser i efterhand. Den som lägger beställningen är betalningsansvarig, så är ni till exempel en kompisgrupp gör ni upp om betalningen er sinsemellan på egen hand.

Gruppdeltagare har samma förmåner som andra kursdeltagare, bland annat bonuskursen Lär dig hantera Word. Av tekniska skäl får gruppen dock inte omedelbar tillgång till den eftersom jag behöver lägga till den manuellt, men det gör jag så snart jag kan.

Grupplicenser-logga

Grupprabatt

  • 20 % från 3 deltagare
  • 25 % från 5 deltagare
  • 30 % från 15 deltagare

Kurser som kan köpas med grupplicens

Kort om korrektur

Kort om korrektur

En kurs där du lär dig effektiva arbetsmetoder för korrekturläsning. Lämplig för en grupp som jobbar med texter tillsammans och till exempel köper in korrekturtjänster eller korrläser varandras texter. 

skrivkurser online – så skriver du nyhetsbrev

Så skriver du ditt nyhetsbrev

En steg-för-steg-utbildning som ger dig strategin att skriva nyhetsbrev. Lämplig för en grupp som jobbar med ett nyhetsbrev tillsammans och till exempel turas om att skriva de olika numren. 

Så fungerar grupperna

Varje grupp får en egen gruppsida som du hittar på Mina sidor/Mina grupper. På gruppsidan ser deltagaren vilka kurser hen har tillgång till. 

Gruppledaren har även tillgång till en sida för gruppadministration som nås från Mina sidor/Mina grupper (om du är inloggad gruppledare finns det en knapp på sidan som det står Gruppadministration på). Från gruppadministrationssidan kan du lägga till deltagare (så länge det finns platser kvar), mejla deltagarna, se deltagarnas kursförlopp och utse fler gruppledare.

På gruppadministrationssidan kan du även köpa till fler platser respektive kurser. Alla beställningar av grupplicenser betalas i webbplatsens kassa, och den som gör beställningen är betalningsansvarig. Vill ni dela kostnaderna gör ni upp om det på egen hand.

Tänk på att alla som utses till gruppledare har möjlighet att göra tilläggsköp. Eftersom gruppledaren tar upp en av platserna i gruppen finns det ingen ekonomisk vinst av att ha flera gruppledare, utan det bör du bara utse om du vill dela det administrativa och ni är överens om eventuella tilläggsköp.

Gruppadministration

Tjuvkika på kurserna

Alla kursers introduktionskapitel ligger öppna så du kan få en bild av hur kursen är upplagd och du ser vad som behövs för att göra kursen.

Bonus

När du köper en grupplicens får gruppdeltagarna ytterligare en kurs som bonus: Lär dig hantera Word. Av tekniska skäl måste den dock läggas till i gruppens kursutbud manuellt av mig, så det kan dröja någon dag innan ni får tillgång till den.

Frågor

Om du undrar över något, börja med att kolla in Vanliga frågor. Hittar du inte svaret där, mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se.

Pris

Priset på grupplicenserna beror på hur många platser du köper och vilka kurser. På sidan Köp grupplicenser finns ett särskilt formulär där du ser priser och rabatt och kan få en uträkning på kostnaden innan du lägger din beställning i varukorgen.

Du får omedelbart tillgång till kurser du har betalat för, webbinarier bokar du in en tid för genom att mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se. Övriga villkor, se Användarvillkoren.