Användarvillkor

De här användarvillkoren gäller för webbplatsen du just besöker samt för de produkter (kurser eller böcker) som säljs här. Om du blir kund till mig, läs även sidan Kunders personuppgifter. Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats godkänner du att följa de villkor för användning som jag redogör för nedan. Är det något i användarvillkoren eller integritetspolicyn som du inte godkänner ska du inte fortsätta använda min webbplats. Jag kan göra ändringar i användarvillkoren genom uppdateringar av den här sidan, så är du en återkommande besökare bör du kontrollera denna sida då och då. Genom att använda webbplatsen anses du godkänna den aktuella versionen av dokumentet. Sidan är senast uppdaterad 201015.

Välkommen till Eva skrivskola

Det här är en webbplats som drivs av mig som äger den, Eva Sahlström (enskild firma, org.nr. 680602-0225), i syfte att sälja kurser och böcker om skrivande i arbetslivet. Mina kontaktuppgifter är

Eva Sahlström
Sorterargatan 12
162 50 Vällingby
070-471 52 66
kontakt@evasskrivskola.se

1. Villkor

Materialet på skrivskolan är skyddat av upphovsrätt och varumärkesrätt. Du får inte använda materialet utan tillstånd från upphovspersonen som är Eva Sahlström, men du kan länka till webbsidorna eller göra kortare citat till exempel ur en bok som du köpt här med tydlig angivelse av källan. Om du köper något på webbplatsen kommer dina uppgifter att sparas till bokföring och för jag att ska kunna nå dig med till exempel information om uppdateringar av kurser. Inga uppgifter kommer att förmedlas till någon annan part utan endast användas i Eva Sahlströms verksamhet.

Du blir i samband med köpet av en kurs prenumerant på utskick från skrivskolan, Kursnyheter från Evas skrivskola, med information om till exempel uppdateringar av kurser eller erbjudanden. Du kan när som helst avbryta den prenumerationen (länk finns i varje mejl du får), men för de kurser som innehåller mejlutskick behöver du vara prenumerant för att få dem.

Du blir i samband med köp även erbjuden att prenumerera på Skrivbrevet från Evas skrivskola som ger tips om skrivande i arbetet, samt Evas språkblogg, men du blir inte automatiskt tecknad till de prenumerationerna. 

Du får bara köpa kurser från webbplatsen om du är bosatt i Sverige. Anledningen är att jag bedömer att eventuella kunder bosatta utanför Sverige är för få för att jag ska kunna hantera administrationen runt framför allt momsen utan att tappa lönsamheten.

E-böckerna distribueras av tjänsten Book Funnel som är kopplad till min webbutik. Pappersböcker köps via agenten Publit vilket innebär att deras köpvillkor gäller för bokköpen. Har du frågor om själva bokköpet kontaktar du Publit: info@publit.se.

2. Användarlicens

När du registrerar dig för en kurs får du endast använda innehållet i kursen för din egen del. Om en kurs är avsedd för en grupp anges det specifikt. Detsamma gäller om du köper en bok. Du får inte

  • modifiera eller kopiera material, med undantag av om du behöver spara arbetsblad eller liknande som du arbetar med i en kurs
  • använda materialet i kommersiellt syfte
  • visa materialet ur en kurs på en offentlig visning, kommersiell eller icke-kommersiell
  • försöka ändra programvaran
  • ta bort copyright eller andra varumärkesmarkeringar
  • överföra material till en annan person
  • lägga material på någon annan server, annat än arbetsblad och liknande som du arbetar med i kursen.

Om du bryter mot något av de ovanstående kan avtalet sägas upp när som helst, utöver de rent rättsliga åtgärder som kan följa av brott mot upphovsrätten och varumärkesrätten.

3. Ansvarsbegränsning

Syftet med Evas skrivskola är att du ska träna dig i att skriva för ditt arbete, men jag kan inte ge dig några garantier om att materialet passar alla eller ger effekt för alla. Materialet används på eget ansvar och utifrån din egen utgångspunkt. För att dra nytta av skrivskolan krävs mycket eget arbete och träning.

Jag strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men garanterar inte några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat eller tillförlitligheten i användningen av materialet på Evas skrivskola eller på några webbplatser kopplade till Evas skrivskola.

Eva Sahlström är inte under några omständigheter ansvarig för eventuella skador, inklusive skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i användarens verksamhet, till följd av användandet eller oförmågan att använda materialet på bolagets webbplats.

4. Revideringar

Materialen som förekommer på bolagets hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel, även om min ambition är att allt ska vara korrekt. Jag kan göra ändringar i materialet när som helst utan förvarning, men gör inga åtaganden om att uppdatera. Dock är mitt mål att alltid hålla skrivskolan uppdaterad och aktuell.

5. Länkar till andra webbplatser

Eva Sahlström är inte ansvarig för innehållet på andra webbplatser som Evas skrivskola länkar till.

6. Revidering av användarvillkor och ansvarsbegränsningar

Dessa villkor kan revideras när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du den då aktuella versionen av dokument.

7. Svensk lag gäller

Svensk lag ska tillämpas för Evas skrivskolas verksamhet. Eventuella tvister ska prövas vid svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.