SNABBA SKRIVTIPS

skriv rätt och begripligt i arbetet

Uttryck dig generiskt

Om du vill an­vända ett per­son­ligt pro­nomen för att refe­rera till en per­son utan att mar­kera kön finns det flera alter­nativ, till exempel att använda ett generiskt pronomen.

läs mer

De eller dem eller dom?

De eller dem eller dom är en av de mest laddade språk­frågor­na för när­varande. Om du vill upp­fattas som korrekt är det där­för vik­tigt att du följer skrift­språks­normen.

läs mer

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Arkiv