Aktuell status
Ej anmäld
Pris
300 kr
Kom igång

I den här kursen får du lära dig arbetsmetoder för korrekturläsning, som hjälper dig att korrekturläsa din egen eller andras texter med bättre resultat.

Du har tillgång till kursen dygnet runt i sex månaders tid. Kursen är en ren självstudiekurs, så ingen individuell coachning ingår.

Däremot kan den köpas med grupplicens, vilket är lämpligt om ni är flera som vill göra kursen eftersom ni då får rabatt. Det är extra lämpligt om ni jobbar med texter tillsammans och kanske korrekturläser varandras texter.

I kursen ingår min bok Vanliga korrekturfel samt bonuskursen Lär dig hantera Word.

Jag har under hösten uppdaterat den här kursen med nya avsnitt och komponenter. Priset höjdes 16/10, men har du köpt den tidigare har du förstås tillgång till alla uppdateringar. Var det så länge sen du köpte den att du inte längre har tillgång till den kan du mejla mig så ger jag dig sex ytterligare månader med kursen.

Läs mer om uppdateringarna.

Kort om korrektur-logotyp

500,00 kr ex moms

KURSINNEHÅLL

Expandera alla