Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Under uppbyggnad
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

Kursen Kort om korrektur är fortfarande under uppbyggnad, men det kommer att bli en kortkurs som lär dig arbetsmetoder för korrekturläsning.

Du kan inte rädda en dålig text med ett bra korrek­tur, men du kan sänka en bra text med ett dåligt korrek­tur. Så räkna aldrig med att ett proffs ska kunna rädda din färdigskrivna text, men slarva inte heller med den här delen av skrivprocessen.

Den här kursen ger dig en förståelse för vad korrekturläsning är, varför det är viktigt att korrekturläsa texten och hur du ska förbereda texten om du lämnar bort korrekturet till ett proffs. Du får tips om de vanligaste korrekturfelen och vilka hjälpmedel du kan använda när du stöter på frågor.

Däremot får du inte den språkliga kompetens du behöver för att kunna läsa korrek­tur fullt ut – det kräver betydligt mer än en kortkurs. Men du kommer i alla fall att kunna klara korrekturet så pass bra att en professionell korrekturläsare kan fokusera på de språkliga fel du inte klarar själv. För korrektur behöver man läsa flera gånger – i kursen kommer du att lära dig varför!

Medan du väntar på att den här kursen ska bli färdig kan du kolla in:

 

Korrekturläsning på papper med rödpenna, med banner med texten Under uppbyggnad.