Aktuell status
Ej anmäld
Pris
300 kr
Kom igång
Kort om korrektur

Kort om korrektur! I den här kursen får du lära dig arbetsmetoder för korrekturläsning, som hjälper dig att korrekturläsa din egen eller andras texter med bättre resultat.

Du har tillgång till kursen dygnet runt i sex månaders tid. Kursen är en ren självstudiekurs, så ingen individuell coachning ingår. Däremot ingår min bok Vanliga korrekturfel. 

Bonus: När du köper den här kursen får du ytterligare en kurs som bonus: Lär dig hantera Word.

Kursen är indelad i olika kapitel. I varje kapitel ingår flera avsnitt. En lista på avsnitten ligger längst ner på kapitlets sida, och du kan gå från avsnitt till avsnitt genom en pil nederst på avsnittets sida.

Här nedanför ser du den fullständiga kursnavigeringen – klicka på Expandera alla för att se alla avsnitten. När du går in i kursen ligger den fullständiga kursnavigeringen i högerspalten – klicka på pilen vid ett kapitels rubrik för att se de avsnitt som ingår i kapitlet.

Det första kapitlet ligger öppet för alla, så att du kan få en känsla för kursen innan du betalar för den. Du kan också läsa mer om kursen på en särskild informationssida.

Har du frågor, börja med att läsa på Vanliga frågor. Hittar du inte svaret där, mejla mig på kontakt@evasskrivskola.se.

KURSINNEHÅLL

Expandera alla