Den här kursen är upplagd så att du steg för steg lär dig vad korrektur är, varför man läser det och hur du kan lägga upp arbetsgången. Det är både en kurs för dig som vill klara hela korrekturet själv och för dig som vill ta hjälp med korrekturet.

Har du tänkt lämna bort det är det bra att veta hur du bör förbereda texten, vad du kan förvänta dig att korrekturläsaren gör och hur du tar hand om korrekturet när du får tillbaka det.

Kursen kan hjälpa dig att läsa korrektur på dina egna texter, men den är långtifrån tillräcklig för att arbeta professionellt med korrekturläsning. För det behöver du betydligt djupare språkliga kunskaper.

I varje avsnitt får du ett eller flera uppdrag. Du bör göra kapitlen i ordning och avsluta uppdragen innan du går vidare till nästa kapitel.

Kursen är upplagd så att du steg för steg lär dig hur du läser korrektur. Du lär dig

  • varför korrektur är viktigt
  • hur du bör lägga upp korrekturläsningen
  • vilka som är de vanligaste felen
  • hur du bäst förbereder dokumentet innan du eller den du anlitar börjar själva korrekturläsningen
  • vad du bör fokusera på i textkorrekturet respektive sidkorrekturet.

Du får också träna på de olika momenten på träningsmaterial som ingår i kursen.

Kursmaterialet består av en blandning av filmer, texter, interaktiva inslag, självtester och uppdrag.

Om du stöter på termer som du inte förstår eller vill veta mer om finns det en ordlista i sista kapitlet.

Du kan nog ta dig genom kursen på en halvdag, men för att bli en bra korrekturläsare får du räkna med mycket träningstid också. Min rekommen­dation är att du delar upp kursen under flera dagar så du hinner smälta innehållet.

  • En dator med Microsoft Word. Använder du ett annat ordbehandlings­program finns det antagligen liknande gransknings­funktioner som i Word, men kursen lär ut hur man gör i Word.
  • Adobe Acrobat Pro (betalprogram) eller Adobe Acrobat Reader (gratis), program från Adobe som hanterar pdf-filer. I kursen visas kommentarsfunktionen i Acrobat Pro, men det fungerar på samma sätt i Acrobat Reader.
  • Tid att träna ditt korrekturläsningsöga.
  • För kursen behöver du inga uppslagsverk, men ska du börja läsa korrektur finns det några som du absolut behöver. De listas i kapitel 2, i avsnittet Språkliga hjälpmedel.

Utöver kursinnehållet får du tillgång till samma ordlista med språkliga termer som jag använder till alla mina kurser, samt de specialerbjudanden jag erbjuder kursdeltagare.

I kursen ingår också boken Vanliga korrekturfel – och hur du åtgärdar dem samt bonuskursen Lär dig hantera Word. Nedladdningslänk till boken får du i kapitel 2:s uppdrag. Bonuskursen får du tillgång till vid köpet av den här kursen (undantag om du har köpt kursen på grupplicens, då behöver jag av tekniska skäl lägga till bonuskursen manuellt).