Att korrekturläsa en text innebär att man gör en sista rättning då man kontrollerar och rättar skrivfel och liknande. Man går inte in och gör innehållsmässiga ändringar – då handlar det istället om textredigering.

Även om man naturligtvis kan läsa igenom och rätta en text under skrivprocessens gång är det ingen mening med att läsa regelrätt korrektur förrän texten i övrigt är helt färdig. Korrekturet handlar om de allra ytligaste detaljerna, de som oftast går att ändra utan att man gör andra ändringar i texten.

Om man däremot skriver om ett stycke, ändrar dispositionen eller byter perspektiv blir det så stora omskrivningar att man antagligen behöver göra om korrekturläsningen.