Att korrekturläsa en text innebär att man gör en sista rättning då man kontrollerar och rättar skrivfel och liknande. Man går inte in och gör innehållsmässiga ändringar – då handlar det istället om textredigering.

Även om man naturligtvis kan läsa igenom och rätta en text under skrivprocessens gång är det ingen mening med att läsa regelrätt korrektur förrän texten i övrigt är helt färdig. Korrekturet handlar om de allra ytligaste detaljerna, de som oftast går att ändra utan att man gör andra ändringar i texten.

Om man däremot skriver om ett stycke, ändrar dispositionen eller byter perspektiv blir det så stora omskrivningar att man antagligen behöver göra om korrekturläsningen.

Det lönar sig dock att läsa korrektur i flera omgångar, dels för att chansen ökar att man hittar alla fel, dels för att man tittar efter lite olika saker. Det är till exempel bra att först läsa textkorrektur innan texten ska layoutas, sedan sidkorrektur när den är layoutad. Ska din text tryckas kommer du antagligen att få chansen att korrläsa ett provtryck också.

Vad är textkorrektur?

Textkorrektur läser man när texten är skriven och ska göras färdig för layout eller hur den nu ska publiceras. Detta är ett viktigt moment eftersom det kan bli besvärligt att göra större förändringar när texten är formgiven.

Vid textkorrektur kollar man i första hand:

  • stavning
  • meningsbyggnad (inga stora omskrivningar)
  • skiljetecken
  • förkortningar
  • sifferuttryck.

Behöver texten åtgärdas mer än så övergår det till textredigering.

Vad är sidkorrektur?

Sidkorrektur läser man när texten är formgiven. Fokus då ligger på hur texten ser ut, till exempel att

  • avstavningarna är snygga och lättlästa
  • allt är rätt typografiskt (tankstreck, citattecken, punktlistor, typsnitt och grad etc)
  • allt är med som ska vara med.

Man brukar även hitta en del mindre korrekturfel som inte upptäckts i textkorrekturet.