Aktuell status
Ej anmäld
Pris
700,00 kr
Kom igång
Denna kurs är under uppbyggnad

Den här kursen är fortfarande under uppbyggnad. Beräknad lansering hösten 2024.

Ta hand om texten med professionell textredigering!

I den här kursen får du lära dig att redigera text. Du får lära dig varför och när textredigering behövs, och hur du kan förbereda ett textprojekt för att inte behöva fixa till så mycket i efterhand.

Du lär dig det grundläggande arbetet för att texten ska bli färdigt för layout. Dessutom får du råd om mer djupgående redigering, som hur du hanterar väldigt omfattande textmaterial eller hur du ger vitt skilda texter som ska sättas ihop till en produkt samma stil och ton.

Dessutom lär du dig hur du bäst fixar till det språkliga så att läsaren vill läsa texten och förstår den.

Kursmaterialet består av en blandning av filmer, texter, interaktiva inslag, självtester och uppdrag.

Du har tillgång till kursen dygnet runt i sex månaders tid. Kursen är en ren självstudiekurs, så ingen individuell coachning ingår.

Däremot kan den köpas med grupplicens, vilket är lämpligt om ni är en grupp som skriver och vill ge varandra textrespons under skrivprocessens gång.

I kursen ingår min böcker Vanliga korrekturfel och Bygg bättre meningar samt bonuskursen Lär dig hantera Word.

Ta hand om texten-logotyp

700,00 kr ex moms

KURSINNEHÅLL

Expandera alla