Få bok om meningsbyggen!

Om Bygg bättre meningar – för dig som redigerar text

Bygg bättre meningar-isbn

57,00 kr ex moms

Brukar du redigera andras texter? Eller skriver du själv och vill lära dig att bygga bättre meningar? I den här boken får du lära dig vilka meningskonstruktioner som oftast vållar problem, och hur du bygger om meningarna så att de blir begripliga och läsvänliga.

Jag har i den här boken fokuserat på de meningsbyggen som jag oftast har behövt rätta till under de drygt 30 år som jag har redigerat text yrkesmässigt. Med min långa erfarenhet och mina gedigna språkkunskaper ger jag dig handfasta tips med en rad autentiska exempel från mitt arbete.

Boken riktar in sig på dig som redigerar andras texter, men den kan också vara till stor hjälp för dig som redigerar dina egna texter och vill bli bättre på att bygga meningar som är lättlästa och begripliga.

Moms tillkommer med 6 procent för böcker.

Ånger­rätten gäller inte på digi­talt inne­håll som e-böcker. Där­för finns det smak­prov att ladda ner för alla böcker.