Den här kursen lanserades för tre år sedan, och nu under hösten 2023 uppdaterar jag den med nya avsnitt, en del nya delar inom avsnitt som funnits tidigare och lite allmänt småfix.

På grund av uppdateringen och den senaste tidens inflation höjde jag priset på den här kursen 16 oktober. 

Ytterligare en anledning till prishöjningen är att kursen från början till stor del byggde på material som redan låg ute gratis på andra ställen. Sen den lanserades har dock det som tillkommit gjorts för kursen och finns inte tillgängligt i gratis kanaler.

Du som köpte den innan har naturligtvis samma tillgång till den uppdaterade kursen. Dock har du bara tillgång till mina kurser i sex månader, främst för att du ska veta att du har sex månader på dig innan jag till exempel tar bort en kurs.

Har du köpt den här tidigare för längre sen än sex månader men är intresserad av uppdateringarna kan du mejla mig, så öppnar jag kursen i ytterligare sex månader för dig.

Höstens uppdateringar

Nya avsnitt:

Kapitel 1

 • Reflektion kapitel 1

Kapitel 2

 • Så läser du korrektur
 • Reflektion kapitel 2

Kapitel 3

 • Hur skickar du korrekturet?
 • Reflektion kapitel 3

Kapitel 4

 • Reflektion kapitel 4

Kapitel 5

 • Vilket program för sidkorrektur?
 • Läsa sidkorrektur i Indesign
 • Reflektion kapitel 4

Avslutning

 • Ordlista

Uppdaterade avsnitt:

Introduktion

 • Vad är korrektur? – delar av texten har ersatts av en presentation.
 • Kursupplägg – viss ändring av framför allt layout.

Kapitel 1

 • Språkliga hjälpmedel – listan har lagts in i ett dragspel.

Kapitel 2

 • Arbetsordning – pdf:en med checklistan har ersatts av två arbetsblad med checklistor för text- respektive sidkorrektur.
 • De två sista avsnitten – Vanliga korrekturfel respektive Uppdrag: läs Vanliga korrekturfel – har slagits ihop till ett avsnitt: Uppdrag: lär dig om vanliga korrekturfel.

Kapitel 3

 • Avsnittet Uppdrag: Lägg in formatmallar har bytt namn till Uppdrag: Förbered en text för korrektur. Punktlistan med uppgifter har ersatts av ett arbetsblad.

Kapitel 4

 • Att tänka på vid textkorrektur – viss ändring av framför allt layout.
 • Uppdrag: Korrekturläs i Word – viss ändring av framför allt layout.

Kapitel 5

 • Att tänka på vid sidkorrektur – viss ändring av framför allt layout.
 • Uppdrag: Granska i Acrobat – viss ändring av framför allt layout.
 • Avsnittet Granska webbtext har bytt namn till Granska text för digital publicering.