I det här kapitlet kommer du att få

  • grundläggande information om vad korrektur är
  • tips om vad du bör tänka på om du lämnar bort ditt korrektur
  • klarhet i vem som ansvarar för texten som korrekturläses
  • information om kursens upplägg.

Det här första kurskapitlet är öppet även för dig som inte har köpt kursen, för att du ska få en känsla för hur kursen är upplagd. Kolla gärna igenom alla avsnitten nedan innan du bestämmer dig för om du vill köpa kursen.