Jag är med i flera Facebookgrupper för författare, och det händer att jag ser inlägg från skribenter som har lämnat iväg sitt manus till korrektur och tycker att korrekturläsaren påtvingar dem ändringar. Men det är ett missförstånd att tro att korrekturläsaren kommer med tvingande påbud.

Den enda situation jag kan komma på där det skulle gälla är om din arbetsplats har vissa skrivregler som du är ålagd att följa eller om den som ansvarar för kanalen där din text ska publiceras har åsikter. Annars är det upp till dig om du väljer att acceptera korrekturläsarens ändringar.

Ansvaret för texten ligger nämligen helt på dig. Även om du har lämnat bort texten för korrektur är det din text och ditt ansvar att den är korrekt – inte minst faktamässigt. Det är framför allt ditt ansvar att texten blir bra – det kan korrekturläsaren som bara jobbar med ytspråket aldrig hjälpa dig med.

Ska korrekturläsaren vara med och ta ansvar för texten behöver hen vara delaktig redan från skrivprocessens början och ha möjlighet att påverka texten hela vägen. Och det handlar om långt mer än korrektur.

Men om du ogillar korrekturläsarens förslag på ändringar, återkoppla gärna och fråga varför hen har gjort markeringen.

Om du är den som läser korrektur av någon annans text kan du behöva förklara det här. Min erfarenhet är att alla som själva jobbar med text professionellt vet att korrekturläsaren just bara läser korrektur och att man får vara beredd på att även den proffsigaste korrekturläsare gör missar eftersom ingen hittar alla fel (mer om det senare i kursen).

De få gånger jag har fått problem med kunder som inte har förstått korrekturläsningens premisser har det varit kunder som inte är vana att köpa den här sortens tjänster. Även kolleger som jag pratat med har samma erfarenhet.

Så är det en person som inte är van vid att köpa eller be andra om korrektur bör du förklara noga vad korrekturläsning innebär.

Själv är jag frikostig med kommentarer om varför jag har gjort vissa ändringar, och ibland hänvisar jag med länkar till exempelvis Språkrådets rekommendationer eller hur något skrivs i Nationalencyklopedin så att kunden kan avgöra om hen vill acceptera min ändring eller inte.