I det här kapitlet kommer du att få

  • en kort introduktion till processorienterat skrivande
  • en första inblick i varför du alltid ska tänka på vem du skriver för
  • förståelse för vad du tjänar på att skriva vårdat, enkelt och begripligt
  • information om kursens upplägg.

Dessutom får du göra en självskattning av hur du ser på ditt skrivande idag. I kursens avslutande kapitel kommer du att få göra om självskattningen och kan se om skrivandet har blivit lättare och roligare.

Det här första kurskapitlet är öppet även för dig som inte har köpt kursen, för att du ska få en känsla för hur kursen är upplagd. Kolla gärna igenom alla avsnitten nedan innan du bestämmer dig för om du vill köpa kursen.