vårdat, enkelt, begripligt

Genom att uttrycka dig så att ditt budskap går fram till läsarna kan du göra stora vinster, både rent ekonomiskt och mer långsiktigt för att bygga ett positivt varumärke.

Om du jobbar inom offentlig sektor har du inget val. Du måste följa språklagen vars 11:e paragraf säger att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Men alla som kommunicerar med andra tjänar på att ha den paragrafen som sitt rättesnöre, och vårdade, enkla och begripliga texter är det du tränar på i den här kursen.

För om du skriver så att mot­tagaren känner sig respek­terad och inklu­derad kommer hen att få en bättre bild av din orga­ni­sation och du skapar förtroende.

Är informationen begriplig behöver ingen ringa eller mejla för att fråga vad som menas – och de egna anställda sparar mycket tid om text­erna de läser är lätt­lästa och be­gripliga.

Skriv vårdatAtt skriva vårdat innebär att du har en trevlig ton, ett inkluderande perspektiv och ett korrekt faktaunderlag – och att din text är väl korrekturläst och läsvänligt layoutad.

Skriv enkeltAtt skriva enkelt innebär att du skriver ord som läsaren förstår eller som du förklarar, och att det är tydligt vem som gör vad.

skriv begripligtAtt skriva begripligt innebär att du skriver ur läsarens perspektiv, att läsaren förstår vad det är för typ av text och att du formger texten läsvänligt.

Läs mer om språklagen

  • Språklagen (2009:600) – här är lagtexten, som är föredömligt skriven på vårdad, enkel och begriplig svenska. Precis som det stipuleras i paragraf 11, den så kallade klarspråksparagrafen.
  • Språkrådet om språklagen – Språkrådet är en del av myndigheten Isof, Institutet för språk och samhälle. Här kan du läsa om lagen, Språkrådets uppgifter samt läsa vidare via en mängd länkar.