Se till att du har textens perspektiv, syfte och genre klart för dig innan du börjar skriva. Då ökar chansen att din text blir begriplig för mottagaren och att ditt budskap når fram.

I den här kursen kommer du att få träna dig till en arbetsmetod där du ser till att du har svar på detta innan du börjar skriva. Du lär dig att du inte ska skriva linjärt från den första meningen till den sista, utan att skrivandet är en process där du arbetar med texten i flera steg.

Det kallas för att skriva processorienterat, och det är vad skrivforskningen har varit fokuserad på sedan cirka 1970. Tyvärr tog det lång tid för den svenska skolan att hänga med, så gick du inte i skolan nyligen har du troligen inte fått lära dig att skriva processorienterat.

Men det kommer du att få lära dig i den här kursen. Här börjar du med de mest övergripande och går sen ner till struktur, meningsbyggnad, läslockande knep och så, allra sist, stavning och språkriktighet.

I filmen ovan ser du de här nivåerna illustrerade i den så kallade texttriangeln. Du kommer att märka under kursen att de olika nivåerna går in i varandra, för de hänger ihop och en ändring på en nivå påverkar de övriga. 

Men din huvudriktning under skrivprocessen bör gå uppifrån och ned.