Det här är en kurs för dig som på kort tid vill lära dig hur du skriver texter som fångar läsarens intresse och som får ditt budskap att nå fram. 

I den här kursen kommer du att få lära dig hur du lägger upp ditt skrivande så att det passar din hjärna bäst, genom att du arbetar processorienterat. 

När du har gått kursen har du fått en arbetsordning för ditt skrivande som gör att du inte behöver fastna i skrivkramp. Det blir inte bara lättare att skriva, dina texter blir mer lockande att läsa och chansen ökar att du får det resultat du strävar efter.

Kursen är en ren självstudiekurs, så det ingår ingen coachning från mig. Vill du ha personlig coachning kan du mejla mig så kan vi göra upp om det. Eller så väntar du tills min lite mer djupgående skrivkurs lanseras, för den kommer att gå att köpa i en variant med coachning.

Däremot passar det bra att köpa den här kursen till en grupp som arbetar med texter tillsammans på en arbetsplats, i en förening eller liknande. Köper du en grupplicens får du rabatt på kursavgiften, ju fler deltagare, desto mer rabatt – se sidan Grupplicenser för prisuppgifter.

Kursen är upplagd så att du steg för steg lär dig om hur du skriver processorienterat. Du får träna på att

  • identifera vad du ska skriva, till vem och varför
  • anpassa texten till mottagaren
  • strukturera texten
  • lägga till läslockande knep
  • korrekturläsa texten.

Kursmaterialet består av en blandning av filmer, texter, interaktiva inslag, självtester och uppdrag.

Om du stöter på termer som du inte förstår eller vill veta mer om finns det en ordlista i sista kapitlet.

Du kan nog ta dig genom kursen på en halvdag, men för att bli en bra skribent får du räkna med träningstid också. Min rekommen­dation är att du delar upp kursen under flera dagar så du hinner smälta innehållet.

I slutet av kursen får du en arbetsordning som du kan ha som stöd för nästa text du skriver. Och texten efter den. Och så småningom kanske du gör ordningen i huvudet.

  • Internetuppkoppling och en enhet du kan surfa på för att komma åt kursen – du kan använda en mobil, men lite större skärm är att föredra.
  • Något att skriva på, företrädesvis en dator. Ett ordbehandlingsprogram bör du ha, men det spelar ingen roll vilket.
  • En text att arbeta med – välj något du ändå ska skriva, för det är bra att jobba med en riktig text. Det är en fördel om den inte är så lång, men känner du att du har gott om tid kan du ta en längre text.
  • Tid att träna ditt skrivande.

Utöver kursinnehållet får du tillgång till samma ordlista med språkliga termer som jag använder till alla mina kurser, samt de specialerbjudanden jag erbjuder kursdeltagare.

I kursen ingår också boken Vanliga korrekturfel – och hur du åtgärdar dem samt bonuskursen Lär dig hantera Word.