Datorer, mobiltelefoner och surfplattor i en glad röra.

För­kort­ningen it står för informations­teknik. Du kan skriva it med stora eller små bokstäver, men rekommendationen är att i första hand välja små.

Initial­förkort­ningen it står för informations­teknik, ett rätt vagt be­grepp som ofta av­ser ut­nyttjandet av datorer och inter­net för informations­hantering. It är en initial­förkort­ning som har blivit så van­ligt före­kommande att rekommen­dation idag är att i första hand skriva den med små bok­stäver, men det är fort­farande korrekt att använda ver­saler.

Om du skriver ut termen, und­vik att skriva informations­teknologi om det inte är veten­skapen bakom tek­niken som avses. På svenska skiljer vi mellan teknik och tekno­logi, veten­skapen bakom tek­niken, medan engel­skan bara har ett ord: technology. Rekommen­dationen är att upp­rätt­hålla den här skill­naden på svenska.

Fler snabba skrivtips

Mer om initialförkortningar på Evas språkblogg

Språkliga rekommendationer från

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv