Datorer, ettor och nollor

Internet skrevs tidig­are med stort i, men numera rekommen­derar Språk­rådet att man skriver internet med liten bok­stav.

När internet var nytt upp­fattades det som ett egen­namn och skrevs därför med stort i. Det upp­fattades då som ett av flera andra dator­nät (minns du kanske Memo­net, First Class …?).

Stav­ningen med stort i lever kvar, men Språk­rådet rekommen­derar idag att skriva med litet i efter­som internet snarare har blivit ett gene­riskt ord för ett nät lik­nande el­nätet eller tele­nätet. Om det inte finns risk för miss­förstånd kan man för­korta och bara säga nätet.

Fler snabba skrivtips om små och stora bokstäver

Språkliga rekommendationer från

 

 

Arkiv