Vill du läsa korrektur i en pdf? Med hjälp av kommentars­verktyget i Adobe Acrobat kan du mar­kera änd­ringarna direkt i pdf:en.

När man korrektur­läser form­given text som ska tryckas är det van­ligaste idag att korrektur­läsaren får en pdf där hen mar­kerar änd­ringarna med Adobe Acrobats kommentars­verktyg. I filmen visar jag hur du gör för att läsa korrektur i en pdf, dels hur lägger in korrektur­ändringarna, dels hur du han­terar korrek­turet när du ska föra in änd­ring­arna i original­dokumentet. I filmen an­vänder jag Acrobat Pro, betal­versionen, men kommentars­verktyget fung­erar lika­dant i gratis­versionen Acrobat Reader.

Fler snabba skrivtips om korrektur

Mer om korrektur på Evas språkblogg

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: