Några vanliga initialförkortningar: VM , IQ. tv, dna, pm, pc, mc, vd, cd, gps, wc

En initialförkortning är en för­kort­ning som läses ut som ett eget ord. När initialförkortningar blivit van­liga i språket brukar man skriva dem gement.

En initalförkortning är en för­kort­ning som läses ut som en för­kort­ning – tv – som kan böjas – tv:n – eller få en artikel – en tv. De an­vänds helt enkelt som ett eget ord, och är ofta van­ligare än ut­trycket de här­rör från.

Initialförkortningar skrivs alltid utan punkt (till skill­nad från av­bryt­ningar: t.ex., etc.). De kan skrivas både med ver­saler och gemener. Grund­regeln är att en för­kort­ning som är ny i språket skrivs med ver­saler och när den har blivit fre­kvent före­kommande bör­jar den skrivas gement: TV > tv.

För vissa van­liga initialförkortningar är dock ver­saler fort­farande det van­ligast före­kommande, till exem­pel BB. Initial­förkort­ningarna skrivs också oftare ver­salt om de är

  • fack­språkliga – API
  • versala på det lån­givande språket – IQ
  • förväxlings­bara med andra ord – AV, FAR

Om du är osäker på om en initial­förkort­ning ska skrivas ver­salt eller gement, kolla här:

  • Svenska.se där du slår i tre ord­böcker samtidigt, titta i första hand i SAOL för stav­ning.
  • Språkrådets Frågelådan som har rekommen­da­tioner för många van­ligt före­kommande initial­förkort­ningar.

Fler snabba skrivtips om förkortningar

Mer om initialförkortningar på Evas språkblogg

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: