Ett ordmoln med orden de, dem, dom samt fraserna De eller dem? De eller dem eller dom? Får man skriva dom?

De eller dem eller dom är en av de mest laddade språk­frågor­na för när­varande. Om du vill upp­fattas som korrekt är det där­för vik­tigt att du följer skrift­språks­normen.

I for­mella texter bör du an­vända de eller dem som per­son­ligt pro­nomen i tredje person plural efter­som dom an­ses vara tal­språk­ligt. I vardag­ligare texter eller talspråks­nära texter kan dom fung­era.

Se dock till att du väljer rätt mellan de eller dem. De är subjekts­formen: De gick hem till henne. Dem är objekts­formen: Hon gick hem till dem.

Dock är den här normen vack­lande och många har idag svårt att få till rätt form, sär­skilt ung­domar. Det inne­bär att en del över­använder dem, vil­ket för andra sig­nal­erar okunnig­het och slapp­het. För att inte tappa läsarens för­troende bör du där­för vara noga med att an­vända rätt form.

Det är dock inte all­tid själv­klart vil­ken form som ska an­vändas (se länk nedan) och i vissa fall går det bra med vil­ket som. Är du osäker – skriv de! För­utom att det är störst chans att det blir rätt är det mindre störande med de istället för dem än tvär­tom.

Webbkurs om knepiga pronomen

  • Språkriktigheter – De eller dem eller dom? – på min kurs­portal Evas skrivskola kan du göra den här kort­kursen som ger dig både den gramma­tiska grunden och rejält med praktisk träning. Vill du bli ännu bättre på att skriva korrekt finns det två till kort­kurser om heta språk­frågor, och du kan köpa alla tre som ett paket: Språkriktigheter.

Fler snabba skrivtips om segdragna språkfrågor

Mer om de eller dem eller dom på Evas språkblogg

Språkrådets råd

Om svårighet­erna att skilja mellan de eller dem

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: