svar på språkfrågor

Behöver du få svar på språkfrågor finns det numera en mängd lättillgäng­liga digitala resurser. Där finns svaret på de flesta språk­liga problem du kan behöva hjälp med.

Svunnen är den tid när vi behövde ha otympliga pappers­böcker till hands för att kunna slå upp hur ett ord böjs, när det ska vara stor eller liten bokstav eller om det är okej att skriva dom istället för de eller dem.

Idag finns det en mängd digitala språk­liga resurser som är gratis eller till ett över­komligt pris (länkar längst ner):

 • svenska.se – gratis sajt där du söker i Svenska Akademiens tre ord­böcker samtidigt:
  • Svenska Akademiens ordlista, SAOL – normen för svensk stav­ning och böjning
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO – som berättar om ordens betydelse, etymo­logi och uttal
  • Svenska Akademiens ordbok, SAOB – en historisk ord­bok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar, än så länge är alla artiklar till och med Å publi­cerade men projektet går snart i hamn.
 • Svenska skriv­regler – en handbok från Språk­rådet med rekommen­dationer för hur man skriver och ut­formar texter, finns både som e-bok och pappers­bok, samt online­version med fler­användar­licens.
 • Frågelådan – en gratis online­tjänst där du hittar svar på de flesta frågor Språk­rådet får och alla de senaste rekommen­dationerna som ännu inte har hunnit in i ord­böckerna – brukar upp­dateras före­dömligt snabbt.
 • Språkrådet rekommenderar – en bok som tar upp några av de vanligaste käpp­hästarna i språk­diskussioner, liksom sin före­gångare Språk­riktighets­boken, men den här har mer fokus på hur rekommen­dationerna arbetas fram.
 • ne.seNational­encyklopedin är en bra resurs för att söka efter till exempel stavning av namn och benäm­ningar, kortare artiklar är gratis, vill du läsa de längre artiklarna betalar du ett års­abonnemang.
 • Wikipedia – liksom NE är Wikipedia före­dömligt noga med stav­ning och här kan du hitta en del andra sök­ord som inte finns med i NE – och allt är gratis.
 • Google – gratis sök­motor som är mycket effektiv för att kolla om ett ord som inte tas upp i ord­böckerna används i någon större ut­sträck­ning eller för att jäm­föra frekvensen av två stavnings­varianter.

Mer från mig om svar på språkfrågor

Snabba skrivtips

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Evas språkblogg

(med reservation för att några av inläggen är över tio år gamla och behöver viss uppdatering)

Digitala resurser som ger svar på språkfrågor

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: