automatiska listor 1

Brukar du irritera dig över att Word gör punktlistor av dina direkta an­föringar? Det finns lyckligt­vis enkla lösningar om du vill slippa automatiska listor.

Det är många som har slitit sitt hår över att deras direkta an­föringar blivit format­erade till punkt­listor av Word. Att det blir så beror på att Micro­soft envisas med att ha automatiska listor för­inställt när du installerar programmet.

När den här funktionen är på kommer Word auto­matiskt att byta till list­format om du in­leder ett stycke med ett binde­streck, ett tank­streck eller en etta med punkt följt av ett mellanslag.

Det händer förstås att du vill ha det, men skriver du på svenska där vi i de flesta samman­hang markerar direkt anföring med prat­minus vill du oftast inte det.

Men så länge du skriver på dator kan du enkelt lösa detta. När Word slår till med automatiska listor görs ett indrag på raden och längst ut till vänster får du en fyr­kantig symbol med en blixt. Klicka på den så får du tre alternativ:

  1. Ångra Skapa punkter auto­matiskt/Ångra auto­matisk num­rering – klickar du här åter­går raden till sitt ursprung­liga format. Samma sak händer om du klickar på Ångra-pilen eller an­vänder kort­kommandot Ctrl + Z.
  2. Sluta skapa punkt­listor auto­matiskt/Sluta skapa numrerade listor auto­matiskt – klickar du här stänger du av funk­tionen så att Word slutar skapa punktlistor alter­nativt numrerade listor automatiskt, i det dokument du håller på med och alla andra dokument.
  3. Ange Autoformat­alternativ – klickar du här kommer du direkt till den flik i inställ­ningarna för auto­korrigeringar där du kan stänga av det auto­matiska skapandet av både punktlistor och numrerade listor. En alter­nativ väg hit är Arkiv/Alternativ/Språk­kontroll/Alternativ för auto­korrigeringar/Auto­formatera vid in­skrivning.

 

automatiska listor 2

Punktlistor är ofta bra när du vill för­tydliga resone­mang och under­lätta läs­ningen, men även om du använder dem ofta är det sällan värt att ha den här funktionen på.

Då är det bättre att lägga in ett kort­kommando för format­mallen så att du be­håller kontrollen över formateringen.

Använder du Words mobil­app på din surf­platta eller på din tele­fon verkar du tyvärr inte kunna stänga av automatiska listor utan du får antingen använda Ångra-pilen enligt alternativ 1 ovan eller lägga in till exempel en punkt efter ditt prat­minus och sedan byta ut till bara tank­streck genom att använda Sök och ersätt.

Fler snabba skrivtips

Kurs om Word

Jag har samlat allt jag har skrivit om Word i en webbkurs, gratis för dig som har köpt en annan kurs av mig, billig för dig som inte har gjort det.

Evas språkblogg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: