Autokorrigeringar i Word

Om du lär dig att använda autokorrigeringar i Word kan du effektivi­sera ditt arbete, och även plocka bort störningar – för autokorrigeringar kan vara både önsk­värt och irriterande.

Kanske du har suttit och svurit över att Word envisas med att göra punkt­listor när du för­söker skriva direkta an­föringar med prat­minus. Sam­tidigt fastnar du varje gång du ska skriva E4:an eller någon annan knepig benäm­ning som du har anled­ning att skriva ofta i det arbete du har.

Autokorrigeringar i Word kan vara väldigt störande eftersom Micro­soft envisas med att ha en del av dem för­inställda även om det skapar problem för många användare. Det under­stryker vikten av att du lär dig hur ditt skriv­verktyg fungerar, så att du kan ta bort de auto­korrigeringar som bara krånglar till ditt arbete.

Men du kan också lägga till auto­korrigeringar som hjälper dig.

Gå till Arkiv/Alter­nativ/Språk­kontroll/Alternativ för auto­korrigering. På fliken Auto­korrigering finns det flera val som antag­ligen är för­bockade om du inte har varit inne och ändrat tidigare.

Läs igenom alter­nativen och fundera över om du vill ha dem. Klicka också på knappen Undan­tag. Här finns det undan­tag från auto­korrigeringarna och du kan lägga till egna.

Om du till exempel har ibockat att inleda varje mening med versal kommer Word att inleda varje ord efter punkt och mellan­slag med versal – men det vill du inte ha efter till exempel t.ex. Då är det bra att ha inlagt att det inte ska vara versal efter ex.

Längst ner på den här fliken, vid Skriv över befint­lig text, kan du lägga in auto­korrigeringar av ord som du till exempel ofta stavar fel på (som varnadra istället för varandra) eller knepiga benäm­ningar du använder ofta (som E4:an).

Under Ersätt skriver du in det du vill kunna skriva och få rättat: varnadra eller e4an. Under Med skriver du det rätta: varandra eller E4:an.

Vanliga stav­fel som varnadra ligger antag­ligen redan inlagt, men en del knepig­heter är inte allmänt vanliga utan kanske bara just inom det ämnes­område du skriver.

Upprepar du ofta lite längre text­avsnitt än några ord kan du spara dem som auto­texter. Det gör du genom att skriva texten, markera den och gå in på Infoga/Snabb­delar/Auto­text. Längst ner i dialog­rutan klickar du på Spara markering i snabb­dels­galleriet.

Nu skapar du ett nytt bygg­block. Det finns lite olika val här, som att du kan spara dina bygg­block i gallerier eller kate­gorier. Det kan vara lämp­ligt om du har många autotexter.

När du har sparat auto­texten kan du använda den i ett doku­ment genom att gå till Infoga/Snabb­delar/Auto­text och så väljer du den auto­text du vill använda. Du kan skriva auto­texter på upp till 255 tecken.

Både auto­texterna och auto­korrigering­arna du lägger in i Word blir till­gängliga i alla dina Office/M365-program.

Fler snabba skrivtips om autokorrigeringar i Word

Kurs om Word

Jag har samlat allt jag har skrivit om Word i en webb­kurs, gratis för dig som har köpt en annan kurs av mig, billig för dig som inte har gjort det.

Om att lära sig hantera sina verktyg

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: