skärmdump med menyraden där formatmallarna ligger

När du skriver i Word bör du använda formatmallar för att få en en­het­lig format­ering som är lätt att redi­gera. Tiden du lägger ner på att lära dig han­tera formatmallarna tjänar du snabbt in.

Genom att konse­kvent mar­kera varje stycke med en format­mall för stycke­typen ser du till att ditt doku­ment blir en­het­ligt format­erat sam­tidigt som du skriver.

Formatmallarna i Word hittar du under Start/Format. Ställ dig i det stycke du vill format­era och klicka på den mall du vill ha. Eller se till att rätt format­mall är mar­kerad när du börjar skriva på ett stycke.

Vill du ändra format­eringen, till exempel byta typ­snitt på mellan­rubrikerna, behöver du inte gå igenom rubrik för rubrik, utan det räcker med att du ändrar typ­snittet i den format­mall du har använt för mellan­rubrikerna.

Du ändrar genom att höger­klicka på den format­mall du vill ändra, till exempel Rubrik 2, och välja Ändra. När du sparar änd­ringen kommer alla före­komster av Rubrik 2 att ändras, och alla nya stycken som får den format­mallen.

Mallarna brukar vara inställda så att de auto­matiskt följs av det stycke du sanno­likt vill ha som nästa (till exempel Bröd­text efter en rubrik­mall), men även det kan du ändra om du vill.

Använder du format­mallarna konse­kvent kan du med några få knapp­tryck göra en innehålls­förteck­ning som du lätt kan upp­datera om du gör änd­ringar. Du kan även använda format­mallarna för att få över­blick och navi­gera i dokumentet.

Om texten ska redi­geras i ett annat program, till exempel layout­programmet Indesign, kan du flytta med format­mallarna i importen. Det sparar mycket tid för den som gör layouten som då inte behöver gå in stycke för stycke utan bara ändrar i Indesigns mallar för stycke­format till det som passar bäst för den layouten.

Fler snabba skrivtips

Mer om formatmallar i Word

Här berättar jag mer in­gående hur du han­terar format­mallarna:

Webbkurs där jag bland annat går igenom formatmallar

Ännu mer om formatmallar

Betalt samarbete

Moderskeppet har flera kurser där du kan lära dig mer om formatmallar i Word:

Genom mitt betalda samarbete med Moderskeppet kan du få rabatt på kurserna där.

Annons:

[uo_breadcrumbs]

Arkiv

Annons: