Innehållsförteckning i Word

Om du ska göra en innehållsförteckning i Word kan du skapa den auto­matiskt – men du behöver ha använt format­mallar på textens rubriker för att det ska fungera.

Har du ett långt doku­ment som är indelat i flera avsnitt kan det vara lämpligt att göra en innehålls­förteckning. Då kan läsaren få en över­blick över vad texten handlar om, och om hen inte vill läsa allt går det att direkt gå till det som intresserar.

Hur lång ska texten vara för att det ska vara lämpligt med innehålls­förteckning? Ja, hand­boken Svenska skriv­regler tycker att en text som är längre än några sidor och som har under­rubriker bör ha en innehålls­förteckning.

Innehållsförteckningen placeras i början av publika­tionen, ofta efter ett even­tuellt förord men före själva texten. Ibland ligger innehålls­förteckningen sist i böcker, men det är inte så vanligt numera.

I innehålls­förteckningen listar du varje kapitel eller av­delning. Om det finns under­rubriker kan du ta med dem också – då är det bra att markera dem med till exempel lägre grad på typ­snittet, indrag eller en annan färg så att läsaren för­står att det är under­rubriker.

Till varje list­led brukar man ange sid­nummer. Mellan rubriken och sid­numret används ofta utförings­tecken för att av­ståndet emellan inte ska bli för störande. Det vanlig­aste är att lägga en rad punkter som utförings­tecken.

Innehållsförteckningar i tid­skrifter inne­håller sällan andra rubriker än artiklarnas huvud­rubriker, men det är vanligt med en läs­lockande mening under varje rubrik om artikelns innehåll.

I digitala publika­tioner bör rubrikerna i innehålls­förteckningen vara hyper­länkar som leder till rätt sida. I en fast layout, som en pdf, kan du ha sid­nummer också, men i en flödande layout, som en epub, varierar pagi­neringen efter vilken skärm­storlek filen visas i så då är det ingen mening med att med det i innehålls­förteckningen.

Du kan natur­ligt­vis skriva in innehålls­förteckningen manuellt – då bör du göra det allra sist så att du inte riskerar att det blir änd­ringar i pagi­neringen som du inte får med i innehålls­förteckningen.

Men har du använt format­mallar till dina rubriker kan du väldigt enkelt göra innehållsförteckningen i Word. Ställ markören där du vill ha innehålls­förteckningen och gå sedan till Referenser/Innehålls­förteckning så  får du upp en meny­ruta där du kan göra flera val.

Gör du det enkelt för dig väljer du något av de första alter­nativen för auto­matisk innehålls­förteckning. Då listas de rubriker som har format­mallar. Dess­utom till­kommer gradering av rubrik­nivåer, utförings­tecken och sid­nummer automatiskt.

Vill du välja mer hur innehålls­förteckningen ska se ut kan du går du ner till Anpassad innehålls­förteckning så får du fram en dialog­ruta där du kan välja om och hur sid­nummer ska visas, vilka utförings­tecken det ska vara (kallas tabb­utfyllnad här), hur många rubrik­nivåer som ska visas och vilken stil­mall du vill ha.

Du kan även klicka i att sid­numren ersätts av hyper­länkar om du vill exportera filen till en webb­sida. Dock är det bättre att göra html-filer i program som är till för det, som ditt webb­publicerings­program eller ett program för att göra epub-filer.

Du kan också välja manuell innehålls­förteckning. Då får du fram en mall på en innehålls­förteckning där rubrik­nivåer, utförings­tecken och sid­nummer är markerade, men du får själv lägga in vad som ska stå där.

Har du valt en auto­matisk innehålls­förteckning kan du upp­datera den väldigt enkelt om du gör änd­ringar i texten. Klicka på innehålls­förteckningen, välj Upp­datera tabell, välj om du bara ska upp­datera sid­nummer eller om du ska upp­datera hela tabellen (till exempel om du har ändrat rubriker eller flyttat om avsnitt) – vips, så är din innehålls­förteckning uppdaterad!

Gör din innehållsförteckning i Word om det är från den filen du ska publi­cera texten. Ska du istället form­ge den i till exempel Indesign eller ett program för att göra epub-filer är det bättre att göra innehålls­förteckningen där – det brukar gå att göra på lik­artat vis.

Fler snabba skrivtips

Mer om formatmallar i Word

Här berättar jag mer in­­gående hur du han­terar format­­mallarna – du måste som sagt ha format­mallar på rubrikerna för att kunna skapa en auto­matisk innehållsförteckning i Word:

Webbkurs om Word

  • Lär dig hantera Word – kursen ingår som bonus om du köper en annan kurs av mig, men den går också att köpa separat för en billig peng.

Mer om bland annat innehållsförteckning i Word

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: