göra stycken i Word, två skärmdumpar

När du ska göra nya stycken i Word är det bästa alter­nativet att an­vända format­mallarna. Då blir alla stycken forma­terade på samma sätt och du kan lätt göra ändringar.

Stycke­indelningen är en viktig del av struktur­eringen av din text. Läs­ningen under­lättas av väl ut­formade stycken som inte är för långa och som markeras på gängse sätt: antingen med blank­rad eller med in­drag på första raden.

Dock räcker det inte att veta hur du bör lägga upp stycke­indelningen. Du måste också veta hur det går till rent prak­tiskt att göra stycken i pro­grammet du skriver texten i.

Det går naturligt­vis att göra blank­rad med ett tryck på Enter-tangenten. Eller göra indrag med en tabb eller tre mellanslag.

Men det är mycket bättre att an­vända format­mallar. Då får du garan­terat samma ut­seende på alla stycken med samma format­mall, och du kan göra änd­ringar i mallen som slår igenom i hela dokumentet.

I Word går du in på Format och höger­klickar på den format­mall du vill ändra, till exempel Brödtext. Välj Ändra/For­mat/Stycke så får du fram dialog­rutan där du ställer in hur stycket ska formateras.

Om du vill markera nytt stycke med blank­rad tittar du under Avstånd – välj att lägga in ett av­stånd efter, till exempel 6 punkter.

göra stycken blankrad

Om du vill markera nytt stycke med indrag på första raden tittar du under Indrag – vid Särskilt väljer du Första indrag och väljer stor­leken på in­draget, cirka 5 mm brukar vara lagom.

göra stycken indrag

Gör du stycke­markeringen med indrag behöver du ibland göra stycken utan indrag, till exempel det första stycket i texten eller stycket efter en punkt­lista. Gör förslags­vis en format­mall som heter Bröd­text och en som heter Bröd­text med indrag så har du en mall per stycke­variant.

Varför ska du inte göra stycke­markeringen med Enter eller tabb/mellan­slag? Ja, om du ändrar dig och till exempel inte vill ha indrag längre utan blank­rader, då får du gå igenom varje stycke manuellt. Har du använt format­mallar gör du änd­ringen i mallen så an­passas alla stycken automatiskt.

Har du använt till exempel mellan­slag istället för format­mallar blir det också be­svär­ligt om texten ska layoutas i ett annat program. Oftast är det Indesign man an­vänder, och det går att exportera Words format­mallar till Indesign.

Det är förstås praktiskt att alla stycken redan har en format­mall, inte minst om man vill ändra dem. I Indesign gör man det i Stycke­format, där man kan göra samma änd­ringar (och många fler) som i Word. Men det är inte roligt om det ligger mellan­slag framför varje stycke när du istället väljer att mar­kera stycken med blankrad …

Fler snabba skrivtips om att göra stycken

Mer om stycken från Evas språkblogg

Mer om formatmallar från Evas språkblogg och Skrivbrevet från Evas skrivskola

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv