var och vart
Tycker du att var och vart betyder samma sak? Eller tycker du att var handlar om läge och vart om rikt­ning? Ja, det beror på din dialekt – och kanske din ålder.

I svenskan har vi en mängd adverb som hänger ihop som ord­par där skill­naden i betydelse handlar om befintlig­het eller rikt­ning. Det ena ordet i paret används när du ut­trycker något som handlar om läget, alltså platsen där någon eller något befinner sig:

Jag står här.

Det andra ordet i paret används när du uttrycker något som handlar om riktning, alltså målet för en för­flyttning:

Du går hit.

En av de mest om­debatterade språk­frågorna handlar om ett sådant här ord­par: var och vart.

Befintlighet: Var står du? – Du står där.

Riktning: Vart går du? – Du går dit.

I många andra språk har man inte olika adverb beroende på om man ut­trycker befintlig­het eller riktning, som i engelskan:

Where are you standing?

Where are you walking?

Det är inte konstigt att det kan bli problem att skilja på de här ord­paren om man lär sig svenska som andra­språk. Men av någon anled­ning har även många med svenska som moders­mål svårt att skilja på just var och vart, fast det skulle vara helt otänkbart för dem att säga de här meningarna:

Du står dit.

Vi reser hemma.

Vi gick nere för trappan.

Att det stökar med just var och vart kan bero på att många dia­lekter inte skiljer mellan dem utan ett av orden används genom­gående. Eller så används vars.

Men använd­ningen av genom­gående vart bland ung­domar sägs ha ökat under senare år, utan att man riktigt vet varför.

Dock skiljer vi än så länge mellan var och vart i standard­svenskan, den variant av språket du använder när du skriver formell text som ska be­gripas av alla. Tycker du att det är svårt att veta när du ska använda var respek­tive vart kan du tänka på de övriga ord­paren som uttrycker befintlig­het eller riktning.

 

För dig som glömt skolgrammatiken

Substantiv

Substantiv betecknar 

  • konkreta referenter som varelser, föremål, platser och material
  • abstrakta referenter som tider, händelser, tillstånd, egenskaper och relationer.
Verb

Verb betecknar handlingar, händelser, skeenden, processer, tillstånd och liknande. Det beskriver något man gör eller något som händer.

Adjektiv

Adjektiv anger egenskaper eller tillstånd. De beskriver någon eller något genom att fungera som attribut, alltså en bestämning till ett substantiv. 

Adverb

Adverb är en ordklass med skiftande funktioner, som

  • bestämningar till adjektiv och andra adverb (tämligen liten)
  • bestämningar till verb (korrekturläste noga)
  • angivelse av tid, befintlighet eller riktning (vart går du?).

Adverb är en heterogen ordklass som inte helt går att avgränsa mot andra ordklasser som adjektiv och pronomen. De flesta adverb är oböjliga, men de som har graderbar betydelse kan kompareras på samma vis som adjektiv:

ofta – oftare – oftast

Däremot kongruensböjs inte adverbet efter huvudordet som adjektivet görs, utan adverbet behåller sin form.

Adverb:

han går lugnt

de går lugnt

Adjektiv:

han är lugn

de är lugna

Webbkurs om knepiga adverb

  • Språkriktigheter – Var eller vart? – den här kort­­kursen ger dig både den gramma­­tiska grunden och rejält med praktisk träning. Vill du bli ännu bättre på att skriva korrekt finns det två till kort­­kurser om heta språk­­frågor, och du kan köpa alla tre som ett paket: Språkriktigheter.

Fler snabba skrivtips

Om grammatik på Evas språkblogg

Mer läsning om var och vart

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: