Valborg med stor eller liten bokstav

I Sverige firar vi in våren med att fira val­borg och tända eldar, ett firande med mycket gamla anor. Men ska valborg skrivas med stor eller liten bokstav?

I Sverige har vi firat valborg sedan medel­tiden då det tyska firandet av hel­gonet Sankta Valborg (eller Sancta Walpurgis, Sancta Walburgh) spreds hit. Som det ofta är med de kristna hög­tiderna an­knöt denna till en äldre tradition då man eldade för att bränna det gamla och ge plats för det nya.

Valborg in­faller vid en så kallad kvarts­punkt i sol­hjulet, det vill säga tiden mittemellan vår­dag­jämning och mid­sommar, och ses som den tid­punkt då vi går in i sommar­halvåret. Idag är det nog få som firar Sankta Valborg, och vårt nu­tida valborgs­firande har blivit en symbol för våren och ljuset.

Och sedan medel­tiden och antag­ligen ännu längre till­baka firar vi på unge­fär samma vis: vi eldar upp ris och löv vi städat ur våra träd­gårdar, vi skränar och skjuter fyr­verkerier, vi sjunger vår­visor och vi dricker för mycket alkohol.

Språkligt kallar vi nog oftast denna dag rätt och slätt för valborg idag, istället för det lite otymp­liga valborgs­mässo­afton. I Upp­sala kallas dagen ofta för sista april, i Lund för siste april. I Fin­land kallas helgen med valborg och första maj för vappen, från finska vappu.

Men ska valborg skrivas med stor eller liten bokstav? Ja, även om valborg ursprung­ligen är ett egen­namn skriver vi helg­dagen som vi brukar skriva helg­dagar på svenska – med litet v.

Så du bör skriva valborg, valborgs­mässo­afton, valborgs­firande, men skriver du om någon som heter Valborg skriver du förstås med stort V eftersom det är ett egennamn.

Fler snabba skrivtips

Evas språkblogg om valborg

 

Annons:

[uo_breadcrumbs]

Arkiv

Annons: