större än mig

En av de mest seg­dragna språk­frågorna är om det heter större än mig eller större än jag – men båda formerna har använts länge och det går bra att fort­sätta göra det.

Det är inget konstigt att det före­kommer flera språk­liga alter­nativ sida vid sida, som att vi länge i svenskan har sagt och skrivit både större än mig och större än jag.

För ungefär hundra år sen tyckte dock språk­vetare att det var för besvär­ligt med de olika alter­nativen, så de bestämde sig för att bara ett av dem skulle vara rätt. Det god­tyck­liga valet var större än jag. Sen dess är vi många som har åt­hutats med att vi ska säga större än jag trots att det strider mot vår språkkänsla.

Det finns en krystad för­klaring om att ut­trycket egent­ligen är en sats­förkortning och att man ska tänka sig att det följs av ett är: hon är större än jag är.

Och visst, om vi ser än som en sub­junktion (bisats­inledare) i det här fallet blir det logiskt att använda subjekts­formen. Men om vi jämför henne med hennes syster, då är normal­formen hon är längre än sin syster. För säger vi än hennes syster blir det ju någon annans syster.

Den reflexiva formen sin syftar på satsens subjekt, i exemplet hon. Och då in­leder alltså inte än en bi­sats utan fungerar som preposition.

Om du tycker att det blev väldigt gramma­tiskt svårt nu kan du trösta dig med att du inte behöver välja ord­klasser och ta ut sats­delar. Du kan an­vända det alter­nativ som du är mest bekväm med. Språk­vården har sen länge god­känt båda, och hettan i den här språk­frågan har falnat betyd­ligt under senare år.

Du behöver inte alltid välja samma variant utan kan välja efter situa­tionen, bero­ende på om det är med subjektet eller objektet jäm­förelsen görs.

    • Jag känner henne lika bra som du – då är det mellan jag och du jäm­förelsen görs, jag och du känner henne lika bra.
    • Jag känner henne lika bra som dig – då är det mellan henne och dig jäm­förelsen görs, jag känner henne och dig lika bra.

Fler snabba skrivtips

Evas språkblogg

Mer läsning om större än mig

Annons:

[uo_breadcrumbs]

Arkiv

Annons: