semikolon på en orangetonad vägg

Semikolon används istället för ett binde­ord mellan satser som har ett nära sam­band mellan varandra. Men oftast är det bättre att välja ett annat skilje­tecken.

Det mest besvär­liga skilje­tecknet är semikolon som nästan alltid används fel­aktigt. Det vanlig­aste är att det blandas ihop med kolon, till exempel framför en uppräkning.

Semikolon

  • står inuti en mening, mellan satser eller andra avskilj­bara delar, och ska därför följas av liten bokstav
  • kan an­vändas mellan satser (oftast huvud­satser) som har ett nära sam­band med varandra, när punkt känns för starkt men komma för svagt avskiljande
  • kan användas mellan grupper i upp­räkningar, till exempel Vi har flera olika fordon: en röd, en blå och en grön bil; två blå cyklar och en gul; en tre­hjuling, en spring­cykel och en sparkcykel
  • kan användas för att av­skilja upp­räknade decimal­tal: 2,34; 5,67; 8,21
  • används som av­skiljare mellan mot­tagare av e-post, om man skickar ett mejl till flera mottagare.

Om du väljer att an­vända semi­kolon bör du vara med­veten om att det kan signalera elitism och snobbism – eller okunskap om du inte använder det korrekt. När jag korrektur­läser är nästan alla semi­kolon jag stöter på fel­aktigt använda, vilket har fått mig att dra slut­satsen att de flesta läsare inte förstår tecknets funktion. Och då är det bättre att du an­vänder något annat alternativ.

Mellan satser går det oftast lika bra med punkt, komma eller tank­streck – eller så skriver du ut binde­ordet (och, så, för etc.). Istället för att gruppera upp­räkningar eller decimal­tal med hjälp av semi­kolon som i exemplet ovan kan du skriva på ett mer läs­vänligt vis, till exempel en punktlista.

Fler snabba skrivtips

Evas språkblogg om hur semikolon används

Mer läsning om hur semikolon används

 

Annons:

[uo_breadcrumbs]

Arkiv

Annons: