välja språk i Word

Att välja språk i Word inne­bär egent­ligen flera val, för det handlar både om meny­texterna och stav­ningen i din text. Dess­utom kanske du tar emot doku­ment med andra språk­inställningar.

För att få ord­behandlings­programmet Micro­soft Word på det språk du önskar är det två saker du ska ställa in:

  • Visningsspråket – det som står på knappar, menyer och kon­troller i programmet.
  • Redigeringsspråket – det språk som språk­verktygen för stav­ning och gram­matik använder.

För att göra språk­inställningarna går du in på Arkiv/Alter­nativ/Språk (eller på Granska/Språk/Språk­inställningar). I den övre rutan väljer du vilket visnings­språk du vill ha. Välj språket i listan och klicka på Ange som standard. Finns inte språket i listan du ser klickar du på Lägg till ett språk och väljer det du vill ha.

I den nedre rutan väljer du redigerings­språk och språk­verktyg i Office. Välj det språk i listan som du vill ha som standard och klicka på Ange som stan­dard. Om det språk du vill ha som standard inte finns med i listan klickar du på Lägg till språk och väljer det du vill ha.

Om du skriver på olika språk kan du lägga in flera redigerings­språk, men du kan bara välja ett språk som standard. Har du svenska som standard men ska skriva en text på engel­ska går du då in på Granska/Språk/Ange redigerings­språk.

Om du redan har text skriven med fel redigerings­språk (till exempel ett doku­ment du fått av någon annan som inte ställt in rätt språk) räcker det inte med att du anger det språk du vill ha.

Du behöver antingen mar­kera texten eller så väljer du språk och klickar på Ange som standard. Du får då upp en dialog­ruta som frågar dig om du vill ändra standard­språket till svenska fast du redan har det in­ställt. Klicka i Ja så får du svenska som redigerings­språk i det aktuella dokumentet.

När du sedan stänger doku­mentet kommer du att få frågan om du vill göra änd­ringar i dokument­mallen – det får du även om du bara har bytt språk utan att ange det som ny standard. Välj Spara inte så händer ingenting med mallen.

Byter du ofta mellan olika språk vill du kanske inte behöva gå igenom proce­duren för att välja språk i Word varje gång. Då kan du skapa olika dokument­mallar med respek­tive språk som standard.

Mer om Word från mig

Snabba skrivtips

Wordtips från Evas språkblogg

Wordtips från Skrivbrevet från Evas skrivskola

Mer läsning om att välja språk i Word

 

Annons:

[uo_breadcrumbs]

Arkiv

Annons: