preteritum
Blir du för­virrad när du hör termen preteritum? Undrar du vart imperfekt tog vägen? Lugn, det är samma sak. Preteritum är bara en mer lämplig benäm­ning för svenskan.

Äldre tiders grammatik­böcker använde i hög grad termer från andra språk, till exempel latin, som inte alltid passade så bra med hur svenska fungerar.

Till exempel kallades tempus­formen för dåtid för imperfekt, trots att den termen betecknar en annan form på andra språk. En form vi inte använder.

När Svenska Akademiens grammatik, SAG, kom ut 1999, följd av den kortare Svenska Akademiens språk­lära 2003, fick vi för första gången en standard för den svenska grammatiska termi­nologin. För att bättre beskriva det svenska språket byttes vissa tidigare använda termer ut.

Här är några av för­ändringarna:

  • imperfekt > preteritum
  • ackusativobjekt > direkt objekt
  • dativobjekt > indirekt objekt
  • predikatsfyllnad > predikativ
  • reale, realgenus > utrum (alltså n-genus)

De här benäm­ning­arna byttes inte ut i ett svep 1999 när SAG kom, utan de hade redan använts inom språk­veten­skapen en längre tid.

När jag läste svenska på Stock­holms universitet tidigt 1990-tal användes inte de gamla termerna, men det på­gick fort­farande dis­kussioner om vilka nya benäm­ningar som var lämp­ligast.

Dock inte om preteritum som alla verkade vara ense om redan då.

Preteritum kommer liksom imperfekt från latin, preteritum betyder för­fluten och imperfekt ofull­bordad.

Termen imperfekt passar bättre i tempus­­system där man skiljer mellan full­bordad och ofull­bordad hand­ling i för­fluten tid, till exempel latin, franska, italienska och spanska.

I svenskan gör vi inte denna åt­­skillnad, och vill vi bes­kriva vårt språk i så lång ut­sträck­ning som möjligt med samma termi­­nologi som används i andra språk är det bättre att använda preteritum.

Mer om tempus

Fler snabba skrivtips

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Evas språkblogg

Mer om preteritum

 

 

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: