Bild på punkter och texten Punktlistor är tydliga, lättlästa, luftiga.

Punktlistor är ofta ett bra sätt att lyfta fram det som är rele­vant i din text. Men se till att du skriver dem korrekt så att det blir flyt i läs­ningen.

Ett vanligt klarspråks­råd är att använda punktlistor för att för­tydliga reso­ne­mang och lyfta fram det som är viktigt. Punktlistor under­lättar för alla läsare, och är ett av de grepp som är mest upp­skattat av personer med läs­svårig­heter.

En punkt­lista bör ha minst tre punkter, men inte fler än kanske sju. Und­vik att ha punkter på flera nivåer eftersom det kan göra läs­ningen krång­lig. Se till att alla leden är upp­byggda på samma sätt (symmetri­regeln), till exempel in­leds med samma ord­klass.

Om punkt­leden är en fort­sättning på den in­ledande satsen ska du

  • inte använda kolon efter den in­ledande satsen
  • inleda varje led med liten bok­stav
  • avsluta endast sista ledet med punkt.

Om leden är fri­stående från den in­ledande satsen men inte full­ständiga meningar gör du lika­dant som i första exemplet, för­utom att du har kolon efter den inledande satsen.

Tänk på följande:

  • kolon
  • liten bokstav
  • punkt vid sista ledet.

Om leden är full­ständiga meningar gör du så här:

  • Använd kolon efter den in­ledande satsen.
  • Inled varje led med stor bok­stav.
  • Avsluta varje led med punkt.

Mer om punktlistor

[uo_breadcrumbs]

Arkiv