Rubriker för webben

När du skriver rubriker för webben kan du tänka på samma sätt som när du rubrik­sätter annan text. Men glöm inte rubrik­nivåerna och välj lämp­liga nyckelord.

Att skriva för webben skiljer sig inte så mycket från att skriva texter som publi­ceras i andra format, så när du ska rubrik­sätta din webb­text kan du i stor u­tsträck­ning använda dig av råden i mina andra snabba skriv­tips om rubrik­sättning (länkar nedan).

Skriv alltså en rubrik som fångar intresset, men inte berättar mer än att läsaren får en anled­ning att läsa texten. Håll den täm­ligen kort – tänk på att många kommer att läsa din text på en liten skärm.

En rubrik i en tryckt publi­kation står i anslut­ning till text och bilder och kan anknyta till dessa. Dessutom ingår den enstaka texten i ett samman­hang. Webben däremot har en nätverks­struktur vilket inne­bär att du aldrig vet vilken väg läsaren har tagit för att nå din text.

Det innebär att sidan måste kunna stå för sig själv – och rubriken i synner­het, för den kanske dyker upp i helt andra samman­hang, till exempel som länk på en annan webbplats.

Eftersom rubriken är en av de para­metrar som sök­motorerna letar efter bör du också ha med de nyckel­ord som du tänker dig att dina mot­tagare söker på. Till det här skriv­tipset har jag till exempel valt sök­orden rubriker för webben.

Du ska inte formatera varje rubrik för sig, utan precis som i ditt ord­behandlings- eller layout­program bör du använda format­mallar där du har ställt in hur varje rubrik­nivå ska vara formaterad.

Var noga med att markera rätt nivåer så att texten blir till­gänglig även för den som till exempel läser med hjälp av skärm­läsare. Korrekt markerade rubriker är dess­utom bra för sökmotor­optimeringen.

Html-koden för rubrik­nivåerna heter H1, H2, H3 och så vidare. När du skriver in sid­titeln brukar den auto­matiskt markeras som H1. Du bör inte använda H1 på mer än en rubrik per sida, så vill du använda mellan­rubriker markerar du dem som H2, Rubrik 2.

Använder du under­rubriker på flera nivåer markerar du efter vilken nivå rubriken är på. Som i övrig text, undvik att använda mer än tre nivåer.

Ska texten publiceras som en epub, det vanlig­aste formatet för e-böcker, är det lika viktigt att lägga in format­mallar för rubrik­nivåerna – en epub är ju i grunden html-kod. I övrigt är epuben som en tryckt bok med en linjär struktur där man tydligt ser sammanhanget.

Fler snabba skrivtips om rubriker

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Typografiskt från Evas språkblogg

Mer om rubriker för webben

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: