mellanrubriker

Mellanrubriker ger läsaren vilopunkter i läsningen och gör layouten luftigare. Så se till att placera dem så att de fyller sin funktion.

Mellanrubriker kallas ibland för underrubriker, men det är inte riktigt samma sak. Medan underrubriken inleder ett avsnitt i en text har mellanrubriken en rent layoutmässig funktion.

I tidningsvärlden är det mellanrubriker du hittar – eller mellisar som de heter på journalistslang. De skrivs ofta sist och kan flyttas och skrivas om i redigeringen allt efter hur texten flödar i layouten.

För mellanrubrikens uppgift är att göra layouten luftig och överskådlig. Den ger läsaren möjliga vilopunkter i läsningen och gör det lättare att läsa utan att tappa fokus.

Du kan gärna skriva mellanrubriker på lämpliga ställen i din text innan du lämnar den till layout, men räkna med att de kan ändras. För mellanrubriker bör inte ligga högst upp eller längst ner i en spalt, eller på samma nivå som en mellanrubrik i spalten bredvid.

Mellanrubriken ska vara kort, gärna bara några ord, så att den inte ligger över mer än en spalt. Krångla inte till den, utan plocka upp något från det närmast följande stycket: 

Vilopunkt för ögat

Mellanrubrikens funktion är att vara en vilopunkt för ögat och att lätta upp layouten. Den har alltså en layoutmässig funktion i första hand.

Skriver du en längre text än en artikel bör du antagligen jobba med att dela upp texten i olika avsnitt och då är det lämpligare att använda underrubriker som tydliggör innehållsfördelningen (se länk nedan till ett snabbt skrivtips om underrubriker).

Typografiskt brukar mellanrubriken vara fetad. Ibland är typsnittet i en större grad eller så används ett annat typsnitt. Lägg en blankrad före mellanrubriken och om du använder indrag som styckemarkör ska det inte vara indrag efter mellanrubriken.

Idag är det vanligt att man istället för mellanrubriker gör blankrad och fetar inledningen på det följande stycket (som skrivs utan indrag om man använder det som styckemarkör). Jag använder det till exempel på den här sajten.

Då får du fram samma typ av vilopunkt som med mellanrubriken.

Hur många ord du ska feta finns det inga regler för – jag brukar gå efter vad som känns bra när jag läser texten. Du placerar ut de inledande fetningarna efter samma principer som för mellanrubriker.

Fler snabba skrivtips

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Typografiskt från Evas språkblogg

Mer om mediespråk

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: