Tal skrivna med siffror eller bokstäver i ett ordmoln

Hur ska du skriva tal i din text? Ja, det beror på vilken typ av tal och siffror det handlar om och hur stora de är.

En vanlig miss­uppfattning är att tal upp till tolv ska skrivas med bok­stäver och allt ovan­för med siffror, men det finns ingen sådan rekommen­dation. Om tal­uppgifterna är det väsent­liga i texten, till exempel i tid­tabeller, sport­referat eller pris­uppgifter, bör du alltid skriva dem som siffror även om de är små tal.

Är tal­uppgifterna inte det väsent­liga bör du skriva små tal med bok­stäver och större med siffror. Men det finns ingen fast gräns för när du ska byta, utan rekommen­dationen säger någon­stans mellan tolv och tjugo.

Du ska inte heller skriva lik­artade tal på olika sätt:

Orden bestod av tre, elva eller 14 bokstäver.

Istället skriver du alla tal på samma sätt:

Orden bestod av tre, elva eller fjorton bok­stäver alternativt Orden bestod av 3, 11 eller 14 bokstäver.

Om talen hän­visar till olika typer av upp­gifter kan du där­emot skriva den ena sorten med siffror och den andra med bokstäver:

Fyra barn gick 2 kilo­meter och tre gick 5 kilo­meter.

Stora runda tal som du använder för att ut­trycka unge­färligt antal kan du gärna skriva som ord:

tusen­tals, cirka femtio, runt hundra­tusen.

Fler snabba skrivtips

Mer om tal i text i Skrivbrevet från Evas skrivskola

Ännu mer om tal i text

  • I Språkrådets handbok Svenska skriv­regler ägnas det 11:e kapitlet helt åt tal och siffror, till exempel gruppering av tal, decimal­tecken, tids­uppgifter, belopp och samman­sättningar med tal.

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv