procenttecken och texten procent eller %?

Brukar du fundera ut om du ska skriva ut ordet procent eller använda procenttecken? I löpande text bör du alltid skriva ut ordet, och när du använder tecknet ska det vara mellan­slag före.

En av de vanlig­aste änd­ringar jag gör när jag korrektur­läser är att ändra procenttecken till det ut­skrivna ordet. I löpande text bör du skriva ut procent, eftersom det blir mer lätt­läst. Procent­tecknet kan du spara till tabeller, fakta­rutor och lik­nande där det är ont om plats.

När du använder procent­tecknet ska det vara mellan­slag mellan siffran och tecknet: 50 % och inte 50%. Använd gärna fast mellan­slag så att siffran och procent­tecknet inte skiljs åt vid radbrytning.

Du ska aldrig an­vända procent­tecknet om talet är skrivet med bok­stäver, utan då skriver du ut ordet också, alltså hundra procent, inte hundra %.

Du ska inte heller använda procenttecken som led i samman­sätt­ningar eller av­led­ningar. Skriv hundra­procentig, inte hundra-%-ig, res­pek­tive procent­halt, inte %-halt.

Tänk på att skilja mellan procent och procent­enhet. Om något ökar från 4 till 6 procent ökar det med 2 procent­enheter, men med 50 procent.

Det som gäller för procent­tecknet gäller även promille­tecknet, ‰. Det före­kommer dock sällan i text, och med tanke på hur svårt det var för mig att hitta det i Word ligger det nog närmast till hands för de flesta att skriva ut det.

Fler snabba skrivtips

Mer läsning om procent eller procenttecken

  • Heter det fem procent påslag eller fem procents påslag? – Språk­rådet ut­reder när man ska använda genitiv-s på bland annat procent.
  • Promilletecken – Wiki­pedia berättar bland annat om hur man skriver promille­tecknet i html, Unicode och Word. Ytter­ligare ett tips för Word är att du väljer Infoga/Symbol och på Del­uppsättning väljer Allmänna skiljetecken.

 

[uo_breadcrumbs]

Arkiv