Bild med texten av-sta-va rätt

Det finns två prin­ciper för hur vi av­stavar på svenska. Välj den som ger den avstavning som är lättast att läsa.

För att inte få så ojämna höger­kanter på din text kan du av­stava orden. Tänk dock på att av­stav­ningar kan bli stör­ande i läs­ningen, så av­stava inte i onödan, och när du gör det, gör det korrekt och läs­vänligt.

I svenska använder vi två prin­ciper för avstavning:

  • Ordleds­principen som inne­bär att man av­stavar mellan ord­leden: längd-skidor, skön-het, skriv-ning.
  • Stavelse­principen som inne­bär att man delar upp ordet i sta­vel­ser – oftast förs en kon­so­nant till det senare ledet i av­stav­ningen, men det kan också vara en konsonant­grupp eller en vokal: ski-dor, skö-na, ma-skor, pi-ano. Man delar inte upp dif­tonger, ng-ljud eller ck: fau-na, sjung-er, läck-er.

Vilken prin­cip du bör an­vända är en bedömnings­fråga för vad som stör läs­ningen minst. Kan du lätt iden­ti­fiera ord­leden, till exempel i en samman­sättning, är ordledsprincipen oftast bäst. An­vänder du stavelse­principen, av­stava där det känns logiskt. Av­stav­ningar som hund-ratal, medar-betare, myndighe-ter för­villar läsaren mer än hundra-tal, med-arbetare, myndig-heter.

Fler snabba skrivtips

Mer om avstavning på Evas språkblogg

Fler ­tips om avstavning

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: