Text med html-koden för mjukt bindestreck inlagt i de sammansatta orden, mot en bakgrund av html-kod.

Snygga till text­raderna på dina följ­samma webb­sidor med hjälp av html-koden för mjukt bindestreck som fixar korrekta av­stav­ningar där det behövs.

Idag vet nog de flesta som ut­vecklar webb­sidor att man bör an­vända följ­sam design, också kallat res­ponsiv design, efter­som be­sök­arna an­vänder en­heter med vitt skilda stor­lekar på skärm­arna. Det inne­bär att spalt­erna ibland blir väl­digt smala. Efter­som samman­sätt­ningar är van­ligt i svenska blir det lätt stora gluggar i höger­spalten.

Men detta går att und­vika på samma sätt som när man form­ger för tryck. Du lägger helt enkelt in ett mjukt bindestreck där du vill av­stava det långa ordet. Skill­naden mot text för tryck är att du inte vet vil­ket av orden i din text som kommer att hamna i höger­kanten så du får lägga in mjuka bindestreck i alla ord du kan tänka dig att av­stava.

Ytter­ligare en skill­nad är att du oftast inte kan lägga in det med ett enkelt kort­kommando utan behöver gå in i html-läget i din editor och lägga in html-koden ­ eller ­ där du vill ha av­stav­ningen.

Skriv i html-läget:
av­stav­ningen

Besökaren ser då:
av-
stavningen

eller
avstav-
ningen

eller
av-
stav-
ningen

Fler snabba skrivtips om avstavning

Mer om avstavningar på Evas språkblogg

Mer om avstavningar, skrivråd och följsam design

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: