Ett bindestreck av moln mot svart bakgrund

Se till att av­stav­ning­arna i din text både blir korrekta och lätt­lästa genom att an­vända mjukt bindestreck.

De flesta pro­gram du han­terar text i kan lägga in auto­ma­tiska av­stav­ningar. Pro­blemet är att de kan bli in­korrekta eller svår­lästa. I en text som ska pub­li­ceras i tryckt form bör du därför gå igenom detta i sid­korrekturet (när texten är form­given).

Om du inte är nöjd med en av­stav­ning som gjorts auto­ma­tiskt, lägg in ett mjukt bindestreck där du hellre till av­stava. Ett vanligt bindestreck kommer alltid att synas, även om du gör en änd­ring högre upp så att texten flödar om och hela ordet ham­nar på samma rad. Det mjuka syns där­emot bara om ordet verk­ligen av­stavas. Vill du se var du lagt in mjukt bindestreck brukar det finnas ett meny­alternativ som heter något i stil med Visa dolda tecken.

Det lönar sig att lära sig kort­kommandot för mjukt binde­streck. I Indesign är det Ctrl+Skift+- (Windows) res­pek­tive Kommando+Skift+- (Mac OS). I Word är det Ctrl+- (Windows) res­pek­tive Kommando+- (Mac OS).

Fler snabba skrivtips

Mer om av­stav­ningar på Evas språk­blogg

Fler avstavningstips

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: