Bild på tankstreck respektive bindestreck med texten Tankstrecket är lite längre respektive Bindestrecket är lite kortare.

Ett av de van­lig­aste miss­tagen vid skilje­tecken är att an­vända binde­streck istället för tank­streck.

Divis, binde­streck, används bland annat

  • vid avstav­ningar
  • i till­fälliga eller otyd­liga samman­sättningar: glass-skål
  • i samman­sättningar med för­kort­ningar och siffer­uttryck: FN-organ, 2010-talet
  • vid sam­ordnade ut­tryck: svensk-tysk ordbok
  • som mar­kering av ute­lämnat sammansättnings­led: barn- och ungdomsverksamhet.

Minus, tank­streck, an­vänds bland annat

  • som prat­minus (tal­streck) vid rep­liker, istället för citations­tecken: – Jag har all­tid gjort mitt bästa, sa hon.
  • som tank­streck för att mar­kera paus, in­skott eller tillägg: Han hoppades att hon skulle komma i tid – eller inte alls, Vi gick alltid – eller i alla fall de flesta gångerna – den snabbaste vägen hem.
  • i be­tydel­sen från … till i ut­tryck för perioder, om­fång eller sträcka – och i dessa fall skrivs tank­strecket utan mellan­rum före och efter: barnen är 1–5 år, Öppet 9–17, tåget går sträckan Stockholm–Göteborg.
  • som ut­tryck för rela­tioner: Sjöwall–Wahlöö, stad–landsbygd.
  • i be­tydel­sen mot: matchen Sverige–Tyskland.

Läs mer om tankstreck och bindestreck

Fler snabba skrivtips

Mer om tankstreck och bindestreck på Evas språkblogg

Mer läsning om hur du använder skiljetecken rätt:

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: