Visar dialogrutorna Infoga symbol samt Lägg till kortkommande i Word.

Trots att tankstreck är ett täm­ligen väl­använt skilje­tecken i svenska har det ingen egen knapp på dator­tangent­borden utan måste in­fogas som special­tecken.

För att hitta det korta tank­strecket (som är det vi använder i svenska) i ditt ord­behandlings- eller layout­program tittar du under In­foga special­tecken och letar efter kort tank­streck eller en-dash. I menyn finns det tro­ligen ett kort­kommando som du kan an­vända nästa gång.

Har du Micro­soft Word auto­korrigerar pro­grammet ett binde­streck till ett tank­streck om du gör ett mellan­slag före och efter. Det hjäl­per dig dock inte när du till exem­pel ska skriva ett prat­minus (replik­streck) eller an­vända tank­strecket i be­tydel­sen från … till. Kort­kommandot för det här teck­net är ganska om­ständ­ligt i Word (på pc), men om du klickar på det när du är i menyn Special­tecken kan du välja Kort­kommando och där lägga till ett eget kort­kommando som du tycker är enklare.

Läs mer om tankstreck

Fler snabba skrivtips om tankstreck

Mer om tankstreck på Evas språkblogg

Mer läsning om tankstreck och andra skiljetecken

 

 

Annons:

Snabba skrivtips

Kortfattade tips som lär dig att skriva vårdat, enkelt och begripligt i arbetet.

Kategorier

Arkiv

Annons: